kikirdak.gen.tr https://www.kikirdak.gen.tr Kıkırdak, Kıkırdak Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kikirdak.gen.tr Sat, 26 Mar 2016 00:00:00 +0000 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Hiyalin Kıkırdak https://www.kikirdak.gen.tr/hiyalin-kikirdak.html Fri, 16 Nov 2018 02:09:17 +0000 Hiyalin kıkırdak, Kıkırdak, esnekliği  ve sertliği olan bir tür bağ dokusundan ibarettir. Vücuttaki kemiklerimiz kadar sert bir yapıya sahip olmayan kıkırdak, damarsız, esnek ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak kemikler Hiyalin kıkırdak, Kıkırdak, esnekliği  ve sertliği olan bir tür bağ dokusundan ibarettir. Vücuttaki kemiklerimiz kadar sert bir yapıya sahip olmayan kıkırdak, damarsız, esnek ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak kemiklerdeki gibi olan kemikleşme ve kireçlenme eğilimi bulunmaktadır. Bazı köpek balıklarında ve yassı balıklarda iskelet yaşamı boyunca kıkırdak doku olarak kalır. Kıkırdak hücrelerinin büyüklüğü yaklaşık olarak on beş ile yirmi mikron kadardır. bu Hiyalin kıkırdaklar, eklemlerin olduğu bölgelerde birbirine sürtünmede bulunduğunda ise, sürtünmeyi azaltıcı bir etkisi vardır. Kıkırdak dokunun harap olması durumunda, eski haline dönmesi asla mümkün değildir. Bu durum özellikle eklemlerde çok büyük önem taşımaktadır. Kireçlenme olması durumunda kişinin eklemlerindeki kıkırdaklar bozulmaktadır. Kıkırdak dokunun vücutta bulunduğu yerlerde iskeletin kulak, burun gibi organların bazı bölümlerinin çatısını oluşturur. Kemiğe göre daha yumuşak yapıda olan kıkırdak, beyazımsı bir renge sahiptir. İçerisinde Kan damarları yoktur. Ayrıca  bükülebilir özelliği sahiptir. Beslenme şekli dokular arası sızıntılar sayesindedir. Kıkırdakların  Vücudumuzda yarı aşıyıcı bir görevleri vardır. 

Kıkırdak türlerinden olan Hiyalin kıkırdak

Bu tür Hiyalin kıkırdaklar en fazla görülen kıkırdak türlerindendir. İsmini almasının nedeni yarı saydam ve ışığı geçirebilen bir yapıda olmasındandır. Vücutla hareketli eklemlerde bulunan Hiyalin kıkırdak, Kemiklerin içerisinde kemikleşme merkezi olarak ta yer almaktadır. Bunun yanında burun, gırtlak ve nefes borusu gibi solunum yollarının duvarlarında da bulunur. Bu tür Hiyalin kıkırdaklar mikroskop ile incelendiğinde, bazı hücrelerin ikili ve üçlü halde birbirinden ayrılmadan durduğu görülür. Bu duruma da izogen gruplar denir. Hiyalin kıkırdak, içerisinde Kollejen lifler taşımasına rağmen, homojen bir yapı içerisindedir. 

Hiyalin Kıkırdaklı balıklarda iskeletin yapısı

Embriyonal dönemde iskelet, trake, burun, kaburga uçlarında olur. Bu kıkırdakların Metabolizması çok düşük seviyede ve regenerasyon yeteneği yoktur. Hiyalin kıkırdağın yapısından ötürü hücreler arası maddesi şeffaf, mavimtrak ve homojen bir haldedir. Hiyalin kıkırdak omurgalı hayvanların embriyoları ile kıkırdaklı balıkların erginlerin de iskelet görevini üstlenir. Köpek balıkları hariç, diğer omurgalı hayvanların embriyoları geliştikçe, hiyalin kıkırdak dokunun yerini kemik dokusu almaya başlar. Hiyalin kıkırdak, ergin memelilerde, kaburga uçlarında, soluk borusunda, burunda ve uzun kemiklerin başında yer alır. 

hiyalin kıkırdak yapısı ve özellikleri

Eklem kıkırdakları insan ömrünün giderek yenilenmesi ile birlikte, eklemlerde bulunan Hiyalin kıkırdaklarının yaşama ayak uydurması da biraz zordur. Çünkü oluşan kıkırdak dokusunun daha sonradan yenilenmesi çok zor bir durumdur. Kıkırdak içinde bulunan hücrelerin sayısı var olan kütlenin ancak yüzde birini oluşturur. Bu kıkırdak hücreler insan yaşamı boyunca veya ilerleyen yaş nedenleri ile azalma göstermektedir. Bu nedenle yenilenmesi zaten azken, bu yenilenme olasılığı ilerleyen yaş ile tamamen yok olur. Ayrıca kıkırdak dokuyu eskiden daha az kullanırken, insan yaşamının uzaması yüzünden daha uzun kullanmak durumunda kalırız.

Hiyalin Kıkırdak Tazeken, ışığı yarı geçirgen, bükülgen matriksli, mavimsi gri renkli ve vücudun en yaygın kıkırdağıdır. Burun, Kostaların sternuma bağlandığı ventral yüz, larinks,  trakeal ve bronşial halkalarda ve hareketli eklemlerde yüzey kesimlerinde bulunur. Ayrıca embriyonik gelişim dönemlerinde, bir çok uzun kemiğin şablonunu oluşturur. İnsanların erişkin dönemlerde ise epifizial plak, hiyalin kıkırdak dediğimiz kıkırdaklardan oluşmaktadır. Hiyalin Kıkırdağın büyümesi, kıkırdağın gelişeceği bölgelerde mezenşimal hücreler, uzantılarını kaybeder ve yuvarlaklaşarak yoğunlaşır. Böylece yoğun hücrelerden meydana ge]]> Fibröz Kıkırdak https://www.kikirdak.gen.tr/fibroz-kikirdak.html Fri, 16 Nov 2018 21:19:41 +0000 Fibroz kıkırdak; Kıkırdak  hayvansal bir dokudur. Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenir. Kemik dokudan daha yumuşak ve esnek bir matrise sahip olan kıkırdak dokunun içerisinde damar bulunmaz. kıkırdak hücreleri bu matri Fibroz kıkırdak; Kıkırdak  hayvansal bir dokudur. Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenir. Kemik dokudan daha yumuşak ve esnek bir matrise sahip olan kıkırdak dokunun içerisinde damar bulunmaz. kıkırdak hücreleri bu matristen madde alış verişi yapar. Kıkırdak eklemlerde, göğüs kafesinde, kulakta, burunda, boğazda ve omurlar arası disklerde bulunur. Üç çeşit kıkırdak vardır. Elastik, hiyalin, ve fibröz kıkırdaktır. Fibröz kıkırdak özel tip bir kıkırdaktır. Yüksek gerilme direnci ve sert destek gereken yerlerde omurgalar arası disklerde, tendon veya ligamentlerin kemiklere birleşme noktalarında, kalça ve penis kemikleri arasında bulunur. Fibröz kıkırdağın yoğun kıkırdak doku ile hiyalin kıkırdak doku arasında bir karakteri vardır. 

Fibröz yani lifli Kıkırdak, Bol miktarda Kollejen lifler taşır. köprücük kemiğinde, Omurlar arasındaki diskte, göğüs diz kapağında ve oynak eklem yerlerinde bulunur. Fibröz Kıkırdak, bu tür kıkırdak yapısında çok yoğun kollejen liflerin yer almasıyla tipik bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sıkı bağ dokusu ile hiyalin kıkırdak dokusu arasında geçiş tipi olarak da sınıflandırılabilir. Bu dokunun amorf maddesi fazla değildir. Ayrıca Fibröz kıkırdak ta tam anlamıyla bir perikondriyumda görülmez. 

Bulunduğu yerler;
 • İntervertebral diskler, 
 • Simfizis pubis verilebilir. Fibröz kıkırdak hücreleri ikili veya tekli gruplar halinde bulunurlar. Doku H.E ile asidofilik boyanır. Bunun nedeni yapısındaki çok miktarda ve kalın tertiplenmiş kollajenlerdir. Yapı içerisindeki kollajenler gerilmeye karşı çok dirençlidir. Omurlar arası diskler Omurlardaki  kemikler arasında  sağlam bağlarla tutunmuş diskler vardır. Bu bağlar fibröz kıkırdak yapısındadır. Diskler iki kısımdan meydana gelir. 
Bu yapılar omurların hareketleri sırasında oluşan sürtünmeler ve buna bağlı bozuklukları azaltarak omur kemiklerini korumaya alırlar. Fibröz bir bağ dokusu kılıfı sarmaktadır. Bu dokuda kıkırdak hücreleri azken, kollajen lifler oldukça fazladır. Basınç ve çekmeye karşı dayanıklı dokulardır. Köprücük kemiği gibi kemiklerin eklem yaptığı yerlerde ve Omurlar arasında ki disklerde fibröz kıkırdak vardır. Fibröz kıkırdaklar özel yapıda olan kıkırdaklardır. Yüksek gerilime ihtiyaç olan yerlerde ya da sert destek gereken yerlerde, kalça ve pelvis kemiklerinin arasında, omurgalar arasındaki disklerde, tendonların kemiklerle birleşim yerlerinde vardır. 

Fibröz Kıkırdak, yoğun kıkırdak doku ve hiyalin kıkırdak  arasında bir yapıdadır. Fibröz (lif dokusu), synovial  ve kartilaginöz eklemlerdir. Fibröz Kıkırdağın bulunduğu eklemlerin olduğu sınıfa  kartilaginöz sınıfı denir. Kartilaginöz de eklem yüzleri bu kıkırdaklar ile  örtülüdür. Sınırlı hareketler yapabilen bu eklemler içerdikleri kıkırdak tipine göre kendi arasında da ikiye ayrılırlar. Bunlar tıp edebiyatında Synchondrosis ve Symphysis olarak adlandırılır. 

Synchondrosis; Kemiklerin hiyalin kıkırdakla birleştiği eklem tipine primer kartilaginöz eklem denir. Bu eklemlerin büyük bir kısmı gelişme döneminde görülür. Ayrıca erişkin döneminde de kemikleşen eklemlerdir. Bu eklemlerde örnek olarak uzun kemiklerin empifiz  ve diafiz bölümleri arasında yer alan kemiklerin büyümesine yardım eden kartilaginöz epifiz plağını örnek alarak verebiliriz. Kişilerdeki Kemik büyümesi tamamlandığında ise epifiz plağı kemikleşir. Örnek olarak; Vücutta sınırlı sayıda kalıcı olan Synchondrosis'de bulunur ve birinci kaburgayı göğüs kemiğine bağlayan kaburga kıkırdağıdır.

Symphysis; Sekonder kartilaginöz eklem olarak da bilinen eklem tipinde kemikler fibröz kıkırdak veya fibröz doku  aracılığıyla birbirine kuvvetli bir şekilde bağlanmıştır. Örnek verecek olursak en tipik olan omurlar arası disk aracılığıyla birbirine bağlanmış olan omurgadır. Çatı kemiği arasında bulunan symphysis pubis yeni doğan bebeklerde alt çene sol ve sağ  yarımlarının birleştiği symphysis menti bu grup ekl]]> Ayak Kıkırdak Zedelenmesi https://www.kikirdak.gen.tr/ayak-kikirdak-zedelenmesi.html Fri, 16 Nov 2018 23:48:02 +0000 Ayak kıkırdak zedelenmesi, Ayak bileğini oluşturan ekleme "talus" ismi verilmektedir. Baldır ve kaval kemiklerinin bitiş noktası ile ayak kemiklerinin arasına ayak bileği eklemi adı verilir. Eklemlerin hareketliliğini "kıkırd Ayak kıkırdak zedelenmesi, Ayak bileğini oluşturan ekleme "talus" ismi verilmektedir. Baldır ve kaval kemiklerinin bitiş noktası ile ayak kemiklerinin arasına ayak bileği eklemi adı verilir. Eklemlerin hareketliliğini "kıkırdak" ismi verilen yapı sağlar. Kıkırdaklar salgıladıkları kaygan sıvı ile hareketliliği sağlarlar. Kıkırdak yapının tedavisi, kemikler kadar kolay değildir.

Ayak kıkırdak zedelenmesi nasıl oluşur: Daha çok topuklu ayakkabı giyen bayanların karşılaştığı ayak bileği burkulması, düşme, darbeyle yaralanmalar gibi olaylar ayak bileği kıkırdağının zedelenmesine yol açar. Spor yaparken aşırı yüklenmelerde de görülür. Bazı hastalıklar için kullanılan ilaçlar, özellikle kortizon kıkırdak yapıya zarar verebilir. Genetik olan kan hastalıkları ve romatizma hastalığı olan kişilerde de yapısal bozukluklar olabilir. Kıkırdağın zedelenmesiyle en çok ayak bileğinin ön tarafında ağrı ve şişlik oluşur. Kıkırdak yapı bazı durumlarda parçalanabilir, parçalar eklemin baş bölgesine düşür ya da geçer o zaman ağrılar fazlalaşır. Hareketlerde kısıtlanmalar, ayakta uzun süre duramama, uzun mesafeli yürüyüşler yapamama gibi sonuçlar ortaya çıkar. Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi iki ay içinde geçmemişse mutlaka uzman bir hekime müracaat edilmelidir.

Ayak kıkırdak zedelenmesinin tedavisi: Burkulma, darbe, düşme gibi durumlarda hemen bölgeye soğuk uygulanmalıdır. ilk müdahale şişmeyi önleyecek, ağrı hissini de azaltacaktır. Yürümede sorunlar arttıkça, şişme geçmeyince, ağrılarda azalma olmayınca mutlaka uzman bir hekime müracaat edilmelidir. MR, tomografi ve röntgen gibi yollarla ayak bileğinde oluşan durum tespit edilir. Fizik tedavisinin dışında son yıllarda bir çok yeni metot uygulanmaktadır. Birincisi "Glukozaminoglukan kondroitin sülfat" adlı kıkırdağın yapısında bulunan madde tedavinin hızlanması amaçlı kullanılmaktadır. İkincisi ise "hyalüronik asit" maddesidir; ağrıları azaltmak ve eklemin kayganlaşmasını sağlamaktadır. Üçüncüsü ise "PRP" tedavisidir; kişinin kanından elde edilen trombosit zengini plazma, bileğe enjekte edilmektedir. Tabii kıkırdakta parçalanma oluşmuşsa o zaman cerrahi müdahale gereklidir. Tüm metotların peşinde uygun egzersizlerin yapılması gereklidir.
]]>
Dizde Kıkırdak İncelmesi https://www.kikirdak.gen.tr/dizde-kikirdak-incelmesi.html Sat, 17 Nov 2018 02:12:06 +0000 Dizde Kıkırdak İncelmesi, Kıkırdak elastik ve sert olarak eklemlerde bulunan kemik uçlarını kaplayan ve kemiklerin birbiri ile  yumuşak olarak hareket etmesini sağlayan yapıdır. Bu yapının zarar görmesi vücutta bulunan diğer Dizde Kıkırdak İncelmesi, Kıkırdak elastik ve sert olarak eklemlerde bulunan kemik uçlarını kaplayan ve kemiklerin birbiri ile  yumuşak olarak hareket etmesini sağlayan yapıdır. Bu yapının zarar görmesi vücutta bulunan diğer dokular gibi tam anlamıyla ve hızlı olarak iyileşme göstermez ve hayatı olumsuz etkileyebilir. Diz eklemi ise vücudumuzda bulunan en karışık eklemlerdir ve vücudunuzu taşıma görevi olan en önemli yapılardır. Günlük hayatımızdaki birtakım hareketlere dayanmak zorunda kalırlar. Diz kıkırdak incelmesi diz ekleminin üzerinde yük olan kısmın hasar aldığı bir durumda ortaya çıkar ve bu durum eklemlerin normal olarak hareket etmesini etkiler. Dizler vücudun ağırlığını taşıma görevi üstlendiği için bu durumda dizin bu yeteneğini kısıtlanmış olur ve hastada birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkar. 

Dizde kıkırdak incelmesi risk faktörleri, kadınların erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen diz kıkırdak incelmesi genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkar. Tüm dünyada görülen bu hastalık bazı ırklarda daha fazla görülebilir. Diz kıkırdak incelmesi kadınlarda genellikle artritle birlikte gelişebilir ve şişman olan kişilerde daha sık görülen bu rahatsızlığın ilerlemesi için şişmanlık önemli bir risk faktörüdür.

Dizde kıkırdak incelmesi nedenleri, nedeni tam olarak bilinemeyen bu rahatsızlık basit bir şekilde kalp veya böbrek yetmezliği gibi eklem yetersizliği olarak adlandırılabilir. Özellikle de erkeklerde kıkırdak yapıya yapılan bir ameliyat benzerinde mekanik bir sebepten kaynaklanabilir. Bazı kadınlarda ise genetik faktörler söz konusudur. Bu nedenlerle beraber eklemlerin iç yapısında bulunan dokuların yaşlanması, bu hastalığı olan genel yatkınlık, yaşlılık, eklem yüzeylerini kapsayan kırıklar, şişmanlık, eklem bağlarında oluşan yırtılmalar, kişinin ağır işlerle uğraşması, menisküs yaralanmaları, bazı spor aktiviteleri ve travmalardan kaynaklanan yıpranmalar bu rahatsızlığın nedenleri arasında sayılabilir.

Dizde kıkırdak incelmesi belirtileri, bu rahatsızlıkta dizler kullanırken hissedilen ağrı en sık rastlanan belirtiler arasındadır. Yıllar İçinde yavaş yavaş gelişen bu hastalıktan kaynaklanan ağrılar en çok da aktivite sonrasında kendini gösterir. Ağrı ile beraber dizde şişlik ve eklemlerde oluşan tutukluk hissi sabah kişinin uyandığında yada istirahat halinde gözlenebilir. Hastalığın ilerlediği dönemlerde dizde oluşan ağrı kişinin basit günlük hayatını etkileyecek duruma gelir ve ağrılar yalnızca aktivitelerden sonra değil de kişi istirahat halindeyken de başlayabilir ve hastalık ilerledikçe ağrılar sürekli hale gelir. Geceleri uyku düzenini etkiler ve eklemlerdeki oluşan eklem hareket açıklığı kısıtlanır ve bu durumda merdiven çıkma ve yürüme oldukça önemli bir sorun haline gelebilir. 

Dizde kıkırdak incelmesi tanısı, yaşlı ve orta yaşlı hastalarda diz ekleminde ortaya çıkan ağrı, ilk olarak diz kıkırdak incelmesini akla getirir. Doktorun yapacağı fizik muayene, röntgen tetkiki ve birtakım eklem hastalıklarından ayırarak tanı doğrulanır. Fakat oldukça sık görülen bir rahatsızlık olması nedeniyle diğer eklem hastalıkları ile birlikte kendini gösterebilir. Direkt grafi hastaların birçoğunda yapılan tek testtir ve bu hastalığın tanısının koymasını da oldukça yararlıdır.

Dizde kıkırdak incelmesi tedavisi, bu rahatsızlığın kesin bir tedavisi mümkün olmamaktadır. Fakat bazı tedavi yöntemleri ile hastalıktan kaynaklanan ağrılar azaltılabilir, eklem tutukluğu ve eklemlerin daha fazla hasara uğraması engellenebilir. Tedavi yöntemleri hastalığın derecelerine göre değişiklik gösterebilir. Hastalığın erken dönemlerinde tedavi eklemlerdeki inflamasyonu geçirmeye yönelik yapılır ve doktorun reçete edeceği bazı ağrı kesici ve anti romatizmal ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisinden fayda görülmediği durumlarda ise dizin çevresinde bulunan duyarlı bölgeye veya eklemin içine enjeksiyonlar yapılabilir. Eklemin içinde bulunan sıvı birikimi halinde bu sıvın]]> Diz Kapağı Kıkırdak Erimesi https://www.kikirdak.gen.tr/diz-kapagi-kikirdak-erimesi.html Sat, 17 Nov 2018 16:00:22 +0000 Diz Kapağı Kıkırdak Erimesi, Diz vücudun en büyük harekette hayati önem taşıyan bir eklemdir. Dizin sabitliğini yan bağlar ve çapraz bağlar sağlamaktadır. Çapraz bağlar diz ekleminin içinde uyluk (fermur) ve kavak (tib Diz Kapağı Kıkırdak Erimesi, Diz vücudun en büyük harekette hayati önem taşıyan bir eklemdir. Dizin sabitliğini yan bağlar ve çapraz bağlar sağlamaktadır. Çapraz bağlar diz ekleminin içinde uyluk (fermur) ve kavak (tibia) kemiğini bağlar. Bu bağlar kısa bir halat gibi bu iki kemiği sıkıca bağlamaktadır. Diz bükülürken ve düzken gerekli olan sabitliği sağlamaktadır.

Diz Kapağı Erimesi Nedenleri: Vücudun tüm yükünü taşıyan ve oldukça önemli bir organ olan dizdeki sorunlar, aşırı yük, spor, kiloların verdiği ağırlık nedeniyle bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dize ağırlık binmesi kıkırdak problemlerini ortaya çıkarır. Dizde bulunan kıkırdak eklem uçlarını kaplayan kaygan ve parlak yapıdadır. Alttaki kemikten ve eklem sıvısında beslenmektedir. Diz kapağındaki kıkırdak sorunlarının meydana gelmesi durumunda hareket ve aktivasyonda problemlerin yaşanması meydana çıkar.

Diz ekleminde gonartroz adı ile bilinen kıkırdak hasarı maalesef orta yaşın üstü ve çok kilolu kişilerde daha sık görülür. Bayanların kemik dokusu erkeklerin kemikleri kadar güçlü olmamasından dolayı kadınlarda daha çok görülmektedir. Diz eklemi vücudumuzda kireçlenmenin en çok görülen bölgesidir. Dizde eklem kıkırdağı sert ve elastik bir örtü biçiminde eklemlerdeki kemik uçlarını kaplar ve iki kemiğin birbiri üzerinde yumuşak ve sürtünmesi ile hareketini sağlamaktadır. Dizde bulunan eklem kıkırdağı travma veya başka nedenlerden dolayı zarar gördüğünde vücudun diğer dokuları gibi hızlı ve tam olarak iyileşemez.

Diz Kapağı Kıkırdak Erimesi Belirtileri: Diz kapaklarında oluşan kıkırdak erimesi, kıkırdakların hasar alması, kıkırdak miktarında azalma görülmesi daha çok osteoartrit adı verilen hastalığın belirtisi olarak bilinmektedir. Vücuttaki D vitamininin seviyesinin normalden daha düşük seviyelerde olması nedeni ile meydana gelir. Bu durumda osteoartrit nedeni ile eklem ağrıları yaşanıyorsa bu durumda D vitamini seviyesini ölçtürmek gerekir. Dizde kıkırdak erimesi D vitamini eksikliği nedeniyle meydana gelmesinde doğal güneş ışınlarında yararlanmak gerekir. Ayrıca bir hekime gidilerek D vitamini takviyeleri alınmalıdır bu takviyeleri düzenli olarak kullanmak gerekir.

Kıkırdak erimesi ile beraberinde tutukluk, sertlik, eklemden gelen çatırdılar eklem hareketlerinde kısıtlanma ve eklemlerde bozulmalar meydana gelir. Diz ekleminde kıkırdak erimesi hasarını azaltmanın korunmanın bazı kuralları bulunmaktadır.

 • Bacak kaslarını güçlendirmek.
 • Namaz kılan kişilerin sandalye üzerinde namaz kılması.
 • Kilo vermek.

Dizde Kıkırdak Erimesinde Tedavi: Dizde kıkırdak erimesinin erken evrelerinde tedavinin amacı dizlerde oluşan ağrıyı azaltmak ve diz fonksiyonunu artırmaktır. Merdiven inip çıkmak, bisiklet binmek gibi dizi bükerek yapılan işleri kısıtlamalı ve uzak durulmalıdır. Kilolu kişilerin kilo vermesi ve dizlere binen yükü hafifletilmeli, stresi azaltmak gerekir. Diz kapaklarında kıkırdakların erimesi ve doku kaybı görülmesi vücutta bulunan D3 vitamin eksikliği nedeniyle üretilemeyen sülfür eksikliği diz kapaklarında erime, doku kaybına neden olur. Bu durumda doğal çözüm olarak sülfür bakımında zengin olan yiyeceklerle beslenmenin yararları vardır. Ayrıca epsom tuzu ile yapılan masaj ve banyo vücudun sülfür eksikliğinin giderilmesinde oldukça fayda sağlamaktadır.

Dizlik kullanılması geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Sıcak, soğuk uygulamalar, elastik bandaj, diz içi kıkırdak iğneleri geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Şayet bu yapılanlara rağmen bir rahatlama sağlanmıyorsa yaş ve fiziksel uygunluk durumuna göre diz protezi uygulanabilir.


]]>
Dizde Kıkırdak Zedelenmesi https://www.kikirdak.gen.tr/dizde-kikirdak-zedelenmesi.html Sat, 17 Nov 2018 16:22:59 +0000 Dizde kıkırdak zedelenmesi, dizde zonklama şeklinde ağrı, diz kapağında ses gelmesi, yürüme sırasında kilitlenme ve dizde boşalma belirtileri arasındadır. Dizde arka yuzeyde kıkırdak ve oyluk kemiklerinde zedelenme oluşma Dizde kıkırdak zedelenmesi, dizde zonklama şeklinde ağrı, diz kapağında ses gelmesi, yürüme sırasında kilitlenme ve dizde boşalma belirtileri arasındadır. Dizde arka yuzeyde kıkırdak ve oyluk kemiklerinde zedelenme oluşmaktadır. Bundan dolayı kıkırdak baskıyı eşit şekilde dağıtması imkansızdır. Baskıyı eşit dağıtmadığından kıkırdağın zedelenmesi daha çok oluşur. Diz kıkırdak zedelenmesi sonucunda dizin ön kısmında ağrı oluşmaktadır. Dizin hareket etmesi durumunda ses gelmesi ve bu hareket sırasında ağrının şiddetli olması dizde kıkırdak zedelenmesinin artırdığının belirtisi arasındadır. Diz kıkırdak zedelenmesinin birçok nedeni olmaktadır. Diz kapağının dışa doğru olan kısmında yerleşme sorunu nedeniyle ön dizde çok ağrı oluşmaktadır. 

Dizde kıkırdak zedelenmesi oluşan kişilerde oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken ve aktivite bozukluğu oluşmaktadır. Aynı zamanda kişinin yük taşıması ve ağır yük kaldırması diz kıkırdak zedelenmesini artırmaktadır. Zedelenmenin artması sonucunda dizde aşırı ağrı, hareket etmesi durumunda ağrı ve sızı oluşturmaktadır. Dizde kıkırdağın zedelenmesi sonucunda kıkırdak kanla beslenmediğinden kendi kendini onaramamaktadır.

Dizde kıkırdak zedelenmesi tanısına kişinin şikayetleri ve çekilen film ve tetkiklerde anlaşılmaktadır. Diz kıkırdak zedelenmesinin kesin olarak tanıyı koyabilmek için artroskopi yapılarak anlaşılmaktadır. Diz kıkırdak zedelenmesinde kesin tanı konulduktan sonra dizde eklem yerlerine ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin yanı sıra kişiye dinlenme, fizik tedavi, diz kaslarını güçlendirme hareketleri ve bölgeye soğuk uygulama önerilmektedir. Dizde kıkırdak zedelenmesinin onarılması için deri hücrelerinin yapılanması gerekmektedir. Kıkırdağın hızlı yenilenmesinde önemli amino asitler olan lisindir. Lisin adı verilen asit kalsiyum emilimi az olan ve zarar gören bölgeye kolajen üretimiyle sorumludur. Vücudumuzda kıkırdak onarılması için lisin içeren besinler tüketilmelidir. Lisin bulunan besinler, bakliyat, sazan balığı, kuruyemiş, kırmızı et ve süt ürünleridir. 


]]>
Kıkırdak Ezilmesi https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-ezilmesi.html Sun, 18 Nov 2018 08:36:41 +0000 Kıkırdak Ezilmesi, vücudumuzu mükemmel bir şekilde hareket ettirmemizi sağlayan eklem kıkırdaklarının karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biridir. Eklemleri oluşturan kemiklerin uç kısımlarını kaplayan ve kemiklerin b Kıkırdak Ezilmesi, vücudumuzu mükemmel bir şekilde hareket ettirmemizi sağlayan eklem kıkırdaklarının karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biridir. Eklemleri oluşturan kemiklerin uç kısımlarını kaplayan ve kemiklerin birbirine temas etmesine engel olan eklem kıkırdakları pek çok nedenden dolayı ezilebilir. Zamanla yumuşayan kıkırdak dokuları ezilmelere karşı daha hassa hale gelir. Bu durumda kıkırdağın altında yer alan kemiklerin de zarar görmesi mümkündür ve hastayı oldukça rahatsız eden bir çok durum ortaya çıkar. Kıkırdak doku ezilmeleri ilaç tedavileri ya da bir takım cerrahi yöntemler gerektirir. Spor aktiviteleri esnasında bazı kişilerde alınan bir darbe sonucu kıkırdak dokunun bazı bölgelerinde ezilmeler ortaya çıkabilir. Bu ezilmelerde eklem kıkırdağının yenilenmesine yönelik tedaviler yapılabilir.

Kıkırdak Ezilmesi belirtileri:
 • Ezilmenin olduğu bölgede hissedilen şiddetli ağrı
 • Eklemlerde kramp ve kitlenme 
 • Ezilmeden kaynaklanan ve eklem sıvısının artması nedeniyle oluşan şişlik
Kıkırdak Ezilmesi nedenleri:

Kıkırdak ezilmeleri genede ekleme dışarıdan gelen bir takım darbeler sonucunda ortaya çıkar. Trafik kazaları ve spor kazaları gibi durumlarda eklemlere direkt olarak alınan darbeler bu ezilmelerin en çok görülen nedenleridir. Kıkırdak ezilmeleri en çok diz eklemlerinde görülür. Diz eklemlerinde görülen kıkırdak ezilmelerinde aynı zamanda menisküs ve çapraz bağ yaralanmalar da oluşabilir. Bu durumlar dışında eklemlerde meydana gelen kırık ve çıkıklarda da bölgesel olarak kıkırdak ezilmeleri kendini gösterir. Diz kapağı kemiği ve omuz çıkıkları da çok görülen örneklerdir. 

Kıkırdak ezilmesi tanısı ve tedavi seçenekleri:

Kıkırdak doku ezilmesinde öncelikle hekim durumun neden kaynaklandığını ve hastada ortaya çıkan belirtileri dinler ve ayrıntılı bir şekilde hastayı muayene ederek bir takım görüntüleme yöntemlerine başvurur. İlk olarak hastanın röntgen filmi çekilir, bu sayede eklemi oluşturan kemik yapısı hakkında bilgi alınır. Kıkırdakta bir ezilme durumu söz konusu ise tanı kolayca konulabilir. Hekim bazı durumlarda gerek görürse manyetik rezonans görüntülemesi isteyebilir. MR ile kıkırdak ezilmesi tanısı doğrulanır. Ancak kıkırdak ezilmelerinin tanısında bazı durumlarda MR görüntülemesi de yeterli olmayabilir. Bu durumda hastaya damardan kontrast madde verilir ve MR artrografi tetkiki yapılır.
 
Eklemlerin kıkırdak dokusunda oluşan ezilmeler hastanın hayatını aşırı derecede etkilemiyor ve şikayete neden olmuyorsa hastalar sadece aralıklı izleme ile kontrol edilir. Ancak fazla belirti veren ve kişinin hayatını çok etkileyerek şikayetlerinin artmasına sebep olan kıkırdak ezilmelerinde mutlaka tedavi gerekir.

Kıkırdak ezilmesi için hekimin önereceği ilaçlar, glikozamin desteği ve fizik tedavi gibi yöntemlerle hasta rahatlar. Ama bu yöntemler sadece kıkırdak ezilmelerinden dolayı oluşan belirtileri belli bir süre için geçiştirme amaçlıdır. Tüm bu yöntemler tek başına kıkırdak ezilmelerini tedavi etmekte yeterli olmaz. 

Kıkırdak ezilmesi tedavisi genelde cerrahi operasyonla yapılır. Genellikle açık ameliyat veya artroskopi yöntemi ile eklem içinde var olan sorunlar düzeltilir. Hasarın oldukça büyük olduğu vakalarda hastanın diğer eklemlerinden doku alınıp hasarlı bölgeye nakil yapılabilir.
]]>
Köpek Balığı Kıkırdağı https://www.kikirdak.gen.tr/kopek-baligi-kikirdagi.html Mon, 19 Nov 2018 08:35:50 +0000 Köpek balığı kıkırdağı, bu balığın bütün iskeletleri kıkırdaktan oluşmaktadır. Köpek balıklarının azda olsa kanser olduklarını ileri sürülmüş ama kıkırdakları sayesinde önleyici rolü olduğu, uzma
Köpek balığı kıkırdağı, bu balığın bütün iskeletleri kıkırdaktan oluşmaktadır. Köpek balıklarının azda olsa kanser olduklarını ileri sürülmüş ama kıkırdakları sayesinde önleyici rolü olduğu, uzmanlar arasında uzun yıllar tartışmalara neden olmuş.

Köpek balıkları yaklaşık olarak 400-500 yıldır hayatlarını devam ettiren ilkel balıklardır. Kıkırdakları sayesinde kıvrak canlılardır. Köpek balıkları yüzme keseleri yoktur. O yüzden sürekli yüzmek zorundadırlar aksi takdirde dibe batarlar. Köpek balıklarını diğer canlılardan ayıran özellikleri işitme, koku alma duyu organlarını iyi gelişmesinden kaynaklanır. Dünya üzerinde 350 tane köpek balık türünün yaşadığı tahmin ediliyor. Bunlardan 27 tanesi bizim ülkemizde yaşadığı tahmin ediliyor ve yaklaşık 7-8 tanesi tehlikeli olabileceği bildiriliyor. Köpek balığının kıkırdağının son yıllarda ilaç sanayisinde kullanılmaya başlamıştır ve bir çok hastalığa iyi geldiğini düşünülmektedir. Cilt hastalıkları için kremler, kanser tedavileri için haplar vs. şeyler üretiliyor. 

Köpek balığı kıkırdağı için yapılan çalışmalar

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda tümörlerin daha fazla büyümesini ve yayılmasını engellemek amacıyla köpek balığı kıkırdağı önemli bir rol oynamaktadır. Tümör'ün oluşmasını sağlayan kılcal damarları engeller. Doğrudan tümörü engellemese de oluşabilecek tehlikenin önünü kesmektedir. 

Köpek balığı kıkırdağı yan etkileri
 • Bireylerde baş dönmesi, yorgunluk, ateş, mide bulantısı, yorgunluk gibi durumlar meydana getirir. 
 • Tüketildiğinde ameliyat sonrasında iyileşme evresini yavaşlatır.  Enfeksiyon riski doğurur.
 • Çocuklarda gelişme ve büyümeyi engel teşkil etmektedir.
 • Kanser tedavisini olumsuz etkiler ve sağlık sorunlarına neden olabilir.
Köpek balığı kıkırdağı faydaları
 • Cilt sorunlarına ve mide hastalıklarına iyi gelir.
 • Tümör'ün büyümesini engeller.
 • Kılcal damar oluşumunu engeller.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Vücudun dayanıklığını arttırmak için tedaviye ek olarak kullanılabilir.
 • Cildi ve gözenekleri hasarlardan korumaktadır.
 • Grip ve soğuk algınlığına karşı kalkan görevi görür.
 • Kırışıkları engeller, şeker hastalığı, kan damarlarındaki tıkanıklığa, romatizma  hastalıklarına iyi gelir.
 • Yorgun insanlara enerji sağlar.
 • Kan, kolesterol seviyesini normal değerlere indirir.
 • Eklem iltihabı, hepatit için yararlıdır.


]]>
Ayak Bileği Kıkırdak Ameliyatı https://www.kikirdak.gen.tr/ayak-bilegi-kikirdak-ameliyati.html Mon, 19 Nov 2018 11:09:01 +0000 Ayak Bileği Kıkırdak Ameliyatı, ayak bileğinde oluşan geçici ya da kalıcı sorunların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ayak bileği hayat boyunca bedenin tüm yükünü taşıyan ve en çok yıpranan kıkırdak dokuya sahip bö Ayak Bileği Kıkırdak Ameliyatı, ayak bileğinde oluşan geçici ya da kalıcı sorunların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ayak bileği hayat boyunca bedenin tüm yükünü taşıyan ve en çok yıpranan kıkırdak dokuya sahip bölgedir. Gün içinde yürünen yol, zemin şartları ya da yanlış ayakkabı kullanışına bağlı olarak zaman zaman da hastanın kilosu veya kemik yapısındaki sağlamlığa bağlı olarak bir takım rahatsızlıklar yaşanabilir. Bu rahatsızlıkların başında kıkırdak atropisi gelmektedir. Ayak bileğindeki kıkırdak doku harabiyet olması durumunda günlük yaşamı etkileyebilecek kadar şiddetli ağrılara ve yürüyüş bozukluğuna varacak kadar güçlü rahatsızlıklara sebep olabilir. 

Ayak Bileği Kıkırdak Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır:

Ayak bileğinde bulunan kıkırdak dokuda meydana gelen harabiyetleri veya kaza sonucu oluşan yaralanmaların tedavisi için kullanılan yöntemlerden biri de ameliyattır.  Ayak bileğinde bulunan kıkırdak harabiyetlerini ameliyat yöntemi ile tedavi etmek için kullanılan yöntemlerden biri kıkırdağa kadavra üzerinden alınan kıkırdak doku ile yenilemektir. Bu yöntem uzun yıllardır kullanılmakla birlikte bir nevi doku nakli olarak kabul edilebilir. Yöntem genellikle uzun vade de başarı sağlamakla birlikte her hastaya uygun doku ve kıkırdak temin etmenin zorluğu sebebi ile son yıllarda daha az tercih edilen bir yöntemdir. 

Son yıllarda tercih edilen ve daha çok başarı sağlayacak yeni yöntem ise ameliyat ile kıkırdaklı dokuya glukazominoglukan kandroitin sülfat enjekte edilmesi ile yapılmaktadır. Bu enzim kıkırdağın kendi yapısında bulunan bir enzimdir ve ameliyat esnasında yaralı ya da hasarlı dokuya enjekte edilerek bölgenin yenilenmesini sağlar. Genellikle kıkırdak dokusuna yapılacak bu müdahale den sonra hasta bir kaç gün basamasa bile bir hafta sonrasında tamamen yürümeye ve ayak bileğini kullanmaya ve günlük hayatını idame ettirmeye başlamaktadır. Ayak bileğinde oluşan yaralanma ve hastalıklar özellikle ayak bileği bölgesinin hassasiyeti ve kullanım durumu açısından en çok karşılaşılan hastalık ve yaralanmalardan biridir. Bu durum kişinin günlük hayatını kötü yönde etkileyebilecek kadar şiddetli ağrılara sebep olabilir. Yetişkin hastaların iş yaşamı ya da gün içinde sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilenebilir. 

Bütün vücutta bulunan kıkırdak dokuların çok hassas olması ile birlikte özellikle ayak bileği hareketli eklem bölgesi olması sebebi ile son derece ağrılı ve sancılı hastalıklara sebep olabilir. Ayak bileği kıkırdak ameliyatı bu gibi hastalıkların tedavisi için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Ameliyat sonrası hasta hayatına bir kaç günlük nekahat döneminin ardından devam edebilmekte ve sosyal yaşamına dönebilmektedir. Özellikle spor yapanların ve yanlış ayakkabı kullananların sık yaşadığı ayak bileği kıkırdak hastalıklarına maruz kalabilirler.
]]>
Burun Estetiği Kıkırdak Ekleme https://www.kikirdak.gen.tr/burun-estetigi-kikirdak-ekleme.html Mon, 19 Nov 2018 23:57:47 +0000 Burun estetiği kıkırdak ekleme, burun estetiği operasyonları son yıllarda yaygın şekilde yapılmaktadır. Operasyon sadece kişinin görünümü değişmez. Aynı zamanda kişinin kendine güvenini arttırarak, daha genç bir görünü Burun estetiği kıkırdak ekleme, burun estetiği operasyonları son yıllarda yaygın şekilde yapılmaktadır. Operasyon sadece kişinin görünümü değişmez. Aynı zamanda kişinin kendine güvenini arttırarak, daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. İnsanlar sosyal yaşamında olsun, aile, iş çevresinde olsun devamlı diğer insanlarla iletişim halindedir. Böyle durumlarda kişinin burnunun dikkat çekmesi, bunun konsantrasyon bozukluğuna neden olması, güzelliğin olumsuz etkilenmesi ya da burun fonksiyonlarının bozuk olması halinde burun estetiği yapılması önerilir. Burun estetiği kıkırdak ekleme burun yapısında büyüme gerektiğinde söz konusu olur. Burun ameliyatı ilk kez yapılıyorsa, burun içi kıkırdak dokusu bunun için yeterli olur. Ancak revizyon ameliyat yapılması gerekirse, ilk ameliyatta burun kıkırdakları kullanıldığı için vücuttan başka alanlardan kıkırdak ekleme yapılabilir. Kıkırdak doku burun yapısının şekillendirilmesinde oldukça önemlidir. Burun estetiği ameliyatlarının da en önemli malzemeleridir. Bu nedenle ilk ameliyatta burun kıkırdak dokusu özenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Burun estetiği kıkırdak ekleme operasyonu

Burun estetiği ameliyatı kişilere birden fazla sayıda yapılabilir. İlk ameliyatta hastanın istekleri yerine gelmediyse ya da burundaki küçük bir değişim için bile başka ameliyatlar yapılabilir. Çünkü bu estetik operasyon sadece kişinin isteğiyle yapılır. Ancak ilk ameliyat sonrasında burun şekli yeniden şekillendirilemez, sadece burunda düzeltme işlemi yapılabilir. Ameliyatın ardından küçük detaylar bile hastanın rahatsız olmasına neden olabilir. Fakat mükemmel olan hiç bir şeyin olmadığı da dikkate alınmalıdır. Yeni yapılacak müdahalede güzelliği olumsuz etkileyebilir. Küçük pürüzler bazen burun şekline doğallık bile kazandırabilir.

İlk yapılan burun estetiğinde gereken kıkırdak doku burun içinden elde edilir. Burun dokusu gereken kıkırdağı sağlar. Burun şeklinde yapılan değişimlerde burnun kendi dokusu kullanılır. Burunda küçültme bile yapılsa, burun içindeki fazlalık kıkırdak doku dışarıya çıkarılır. Yani ilk ameliyat hastanın istediği gibi burun şeklinin oluşturulması için yapılır. Başka yerden kıkırdak ekleme gibi bir sorun yaşanmaz. Fakat burun estetiği ameliyatından sonra geçen 1 yılda yani burun şeklinin tam olarak oturduğu süreçte hastanın burun şeklinden rahatsız olması, burun şeklini beğenmemesi halinde ikinci bir ameliyat kararı alınabilir.

Bu şekilde yapılan ameliyatlar düzeltme operasyonudur. Genellikle bu operasyonda kıkırdak ekleme ihtiyacı olur. Ancak ilk ameliyatta burun kıkırdakları kullanılmış ya da çıkarılmışsa vücuttan başka yerlerden kıkırdak ekleme yapılır. Kıkırdak tercihi daha çok kulak ve kaburga kıkırdakları kullanılarak gerçekleştirilir. Burun estetiği kıkırdak ekleme başka yerden yapıldığında, organların şekli ve işlevi etkilenmez. Burunda kıkırdak kaybı olmuşsa, burun düzeltmesi için mutlaka bu kıkırdaklara ihtiyaç duyulur. Ancak hasta kendi vücudundan alınacak kıkırdak dokuyu istemezse, kadavradan ya da sentetik maddelerden elde edilen kıkırdak ekleme yapılabilir. Ancak bu yöntem tercih edilirse, hastanın vücudu bu dokuyu ret edebilir ya da enfeksiyon oluşma riski yükselebilir. Bu açıdan burun estetiği kıkırdak ekleme hastanın kendi vücudundan alınır. Diğer yol özel durumlar dışında fazla tercih edilmez.
]]>
Buruna Kıkırdak Ekleme https://www.kikirdak.gen.tr/buruna-kikirdak-ekleme.html Tue, 20 Nov 2018 05:49:03 +0000 Buruna Kıkırdak Eklenmesi, genellikle estetik ya da rekonstrüktif ameliyatlar sırasında yeterli kıkırdak doku bulunmaması sebebi ile yapılan bir uygulamadır. Kıkırdak dokusu burnun düzgün görünmesini sağlayan ve burun kemiğin Buruna Kıkırdak Eklenmesi, genellikle estetik ya da rekonstrüktif ameliyatlar sırasında yeterli kıkırdak doku bulunmaması sebebi ile yapılan bir uygulamadır. Kıkırdak dokusu burnun düzgün görünmesini sağlayan ve burun kemiğinin ucunda bulunan dokudur ve burna gelebilecek her türlü darbeyi ilk alabilen bölgedir.  Burun bölgesinde karşılaşılan sorunlar kazalar ve estetik amaçlı yapılan ameliyatlar sonucu oluşabilecek problemler sonucunda kıkırdak bölgesinin kullanılamaz duruma gelmesi sonucu burna kıkırdak eklemesi yapılabilir. Bu bazen kişinin kendi kıkırdaklı bölgelerinden alınan kıkırdaklar vasıtası ile bazen de kadavra üzerinden alınacak kıkırdaklar ile nakil yapılarak ameliyat gerçekleştirilebilir.

Buruna Kıkırdak Eklenmesi Neden ve Nasıl Yapılır:

Burun bölgesi kişinin yüzüne ifade veren ve estetik açıdan en çok yüzde dikkat çeken bölge olduğundan dolayı kişilerin en çok estetik operasyon yaptırdığı bölgelerin başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen cerrahi yöntemler ve tıbbın ilerlemesi sonucunda burun estetikleri çok sık ve sorunsuz yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı hekimlerin yetersiz ve bilinçsiz yöntemleri ile yapılan ameliyatlar sonra burun kıkırdağının zarar gördüğü veya tamamen düşüp kullanılamaz hale geldiği durumlar ile karşılaşılabilir. Özellikle güzel bir görünüm için yapılan bu estetik operasyonlar tam tersi hiç istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 

Bunun dışında zaman zaman trafik kazaları veya darp sonrası karşılaşılan kıkırdak dokuda oluşan yaralanmalar da burun bölgesine kıkırdak eklenmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlar için yapılacak yöntemlerden bir tanesi, kişinin kendi bedeninden alınacak kıkırdak doku ile burun bölgesine yapılacak eklemedir. Hekimlerin en sık tercih ettiği yöntem bu olmakla birlikte kişinin kendi bedeninden doku alındığı için sonrasında doku uyuşmazlığından kaynaklanacak sorunların da önüne geçilmiş olur. Genellikle kötü ve başarısız estetik operasyonlar sonrası yapılacak buruna kıkırdak eklenmesi ameliyatları başarılı sonuç vermekle birlikte iyi bir hekimin yapacağı operasyon ile on gün kadar nekahat süresinden sonra kişi günlük yaşamına dönebilir ve yüz bölgesinde oluşacak deformasyonlar kaybolur.

Kazalar veya darp sonrası burunda oluşacak harabiyetler sonrası kıkırdak eklenmesi gereken durumlarda bazen kadavra nakli yapmak gerekebilir. Bu özellikle trafik kazası yangın ya da büyük yaralanmalar sonucunda kişinin bedeninden kıkırdaklı doku alınamaması ya da geniş alanlara yapılacak doku nakilleri gerektiği durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde estetik açıdan başarı amaçlansa bile önemli olan bölgenin tekrar kullanılabilir olması ve normale en yakın görüntüyü elde etmek amaçlanır. Hastanın operasyon sonrası günlük hayatına devam edebilmesi ve frengi septası denilen kesik burun görüntüsünden kurtulması hedeflenir. Buruna kıkırdak eklenmesi ameliyatları genellikle başarılı sonuç verir önemli olan başarılı ve deneyimli bir hekim tarafından uygun hastane koşullarında operasyon yapılması ve hastanın ameliyat sonrasında bölgeye nekahat dönemi boyunca darbe almamasıdır.
]]>
Kıkırdak Büyümesi https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-buyumesi.html Wed, 21 Nov 2018 05:20:15 +0000 Kıkırdak Büyümesi, İnsan vücudundaki kıkırdaklar kemiklerin birbirine birleştiği yerlerde bulunurlar. Son derece, elastik, düzgün ve sertliği ile belirlenen, yarı geçirgen, beyaz, bağlayıcı bir dokudur. Omurgada ve omurla Kıkırdak Büyümesi, İnsan vücudundaki kıkırdaklar kemiklerin birbirine birleştiği yerlerde bulunurlar. Son derece, elastik, düzgün ve sertliği ile belirlenen, yarı geçirgen, beyaz, bağlayıcı bir dokudur. Omurgada ve omurlar arasındaki kıkırdaktan yapılmış olan yuvarlak diskler vardır. Bu diskler omurganın maruz kaldığı gerilim durumunda sarsın­tıyı bir tampon gibi azaltarak, bir gerilme durumunun oluşumunda omurganın esnek olmasını sağlar. Bu kıkırdaktan yapılmış olan disklerin yerinden oynaması halinde disk kayması dediğimiz hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kollar, bacak ve parmakların oynak olan eklem yerlerini örten bu kıkırdaksı dokular organların rahat ve sessiz hareket etmelerini sağlarlar. Kıkırdak dokular bur­un ucunda, göz kapaklarında, soluk borusunda ve kulaklarda bir çok  kıkırdak doku bulunur.  Vücudun birçok bölümünde kıkırdak olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı kıkırdaktaki bir hastalık kıkırdak bulunan bölgenin işlevinin yerine getirilmesine engel olur. örneğin burunda meydana gelen bir kıkırdak büyümesi sağlıklı nefes alıp vermede sorun oluşturacaktır ya da kolda bulunan kıkırdakta büyümesi, kolun görevini rahat bir şekilde yerine getirmesini engelleyecektir. Vücutta oluşan  birçok romatizmal kemik hastalıklarında kıkırdak doku hastalığına rastlanır. Bazı kemik hastalığında kemiklerin epifiz ismi verilen ve bir çok büyüme noktalarında ortaya çıkan bozukluk sebebi büyüme durma noktasına gelir. Bu durumda ise cücelik sorunu ile karşı karşıya kalınır. Akondroplazi ismi verilen bu kıkırdak doku hastalığının tedavisi ise mümkün değildir.

Kondrodisplazi (Marfan sendromu) denilen bir başka kalıtımsal bağ dokusu hastalığında ise tam tersine, uzun kemiklerin ileri derecede uzadığı görülür. Bu hastalık on yaşından önce teşhis edilecek olur ise bu gibi durumlar kız çocuklarında östrojenler kullanımı yapılarak erken bir puberte meydana getirilme işlemi yapılabilir. Böylece de boy uzaması durdurulmaya çalışılabilir.

Kıkırdak dokunun örselenip parçalanma ihtimali oldukça büyük ve eklem çevresinde sinovya denilen bir kı­lıf eklem boşluğunun içine düşebilir. Bazen de kıkırdak doku kireçlenme ile karşı karşıya kalır.Yani kalsifikasyona (kalsyumun bir tarafa toplanması) uğrayarak osteokondrom denilen bu hastalığın meydana gelmesine sebep olabilir. Tümöral bir gelişme olarak bilinen kondrosarkom hastalığından ayırt edilmesi gerekir. Ancak bu ayrılması gereken şey uzman doktorların müdahalesi ile mümkün olabilir. Kıkırdak büyümesi hissi veya bu durumun meydana geldiği şüphesi oluştuğunda uzman bir doktora başvurulması gerekir.

]]>
Kıkırdak Güçlendirici İlaçlar https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-guclendirici-ilaclar.html Wed, 21 Nov 2018 22:01:13 +0000 Kıkırdak Güçlendirici İlaçlar, Kıkırdak ya da sentripom hayvansal bir dokudur. İnsan vücudunda ise yarı taşıyıcı bir görevi vardır. Kemik dokusundan daha yumuşak ve esnek bir yapıya sahip olan kıkırdak dokuda damar bu Kıkırdak Güçlendirici İlaçlar, Kıkırdak ya da sentripom hayvansal bir dokudur. İnsan vücudunda ise yarı taşıyıcı bir görevi vardır. Kemik dokusundan daha yumuşak ve esnek bir yapıya sahip olan kıkırdak dokuda damar bulunmamaktadır, kıkırdak hücreleri bu mantilizyon yoluyla madde alışverişi yaparlar. Kıkırdak eklemlerde, kulakta, burunda, göğüs kafesinde, omurlar arası disklerde ve boğazda bulunurlar. Vücutta üç ana kıkırdak tipi bulunmaktadır. Bunlar, elastik, fibröz (fibrokartilaj) ve hiyalin kıkırdaktır. 

Kıkırdak güçlendirici ve ağrı giderici İlaçlara aşağıda yer verilmiştir.
 • Melurjin 7,5 ve 15 mg tablet,
 • Melox 7,5 ve 15 mg ampul ya da tablet,
 • Loxidol İ.M. ampul,
 • Blithe Fort 15 mg tablet,
 • Runomex Fort 15 mg tablet,
 • Zeloxim 15 mg IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren ampul ve tablet,
 • Mone 7,5 ve 15 mg tablet,
 • Melcam 7.5 ve 15 mg tablet,
 • Meksun 7,5 ve 15 mg tablet,
 • Exen 7,5 mg Tablet ve İ.M ampul,
 • Enflar 7,5 ve 15 mg tablet.
Yukarıda yazılı 11 İlacın etkin maddesi Meloksikam’dır. Bu ilaçların kullanım maksadı vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltan ve aynı zamanda kıkırdak güçlendirici ilaçlar. Osteoartrit (Kireçlenme), eklemlerde şekil bozukluğu ve ağrılarında. Omurlarla kaburgalar arasındaki eklemlerin sertleşmesinde. Hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla ilgili ilerleyici ağrılarda.  Romatizma bulgu ve belirtilerin tedavisinde ve kronik olmayan kas, iskelet sistemi ağrılarında, Eklem romatizması ağrılarında, ameliyat sonrası görülen şişlik ve ağrılar ile adet dönemi ağrılarının (Dismenore)  giderilmesinde kullanır.
 • Ibutrit tablet,
 • Ibutek Yumuşak jelatin kapsül,
 • Dolven 400 ve 600 mg film tablet,
 • Brufen 400 mg film tablet,
 • Biophen draje,
 • Artril 400 ve 600 mg film tablet,
 • Nurofen 400 mg draje,
 • Advil Liquigels 200 mg kapsül,
 • Profen Fort 400 ve 600 mg tablet,
 • Rofen tablet,
 • Repozal tablet,
 • Temsofen draje,
 • Suprafen film tablet ve draje,
 • Siyafen tablet,
 • İbu-600 gecikmeli salım tableti,
 • Dolgit akut kapsül,
 • Brufen Retard 400, 600 ve 800 mg yavaş salımlı film tablet,
 • Upren tablet,
 • Berkofen toz içeren saşe.
Yukarıda yazılı 19 İlacın etkin maddesi İbuprofen’dir. Bu ilaçların kullanım maksadı vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltıp ve aynı zamanda kıkırdak güçlendirici ilaçlar. Romatoid artrit, gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı, bilhassa erkeklerde görülen omurlarla kaburgalar arasındaki eklemlerin sertleşmesi ya da omurlar arası ve hareket yeteneğinin azalması veya kaybolmasıyla alakalı romatizmal hastalıklarda. Buna bağlı ateş ve ağrılarda kullanılmaktadır. 

Etkin maddeleri farklı olan kıkırdak güçlendirici ilaçlar ve ağrı giderici 5 ilaca ise aşağıda yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen ilaçlarla aynı tedavilerde kullanılmaktadır.
 • Tradil Fort 400 mg film tablet, ilacın etkin maddesi Deksibuprofen’dir. 
 • Tolectin Komprime tablet,  ilacın etken maddesi Tolmetin Sodyum Dihidrat'dır. 
 • Rantudil Retard kapsül, ilacın etkin maddesi Asemetazin`dir.
 • Exocin % 0.3 oftalmik solüsyon, ilacın etken maddesi Ofloksasin'dir.
 • Cycladol tablet, ilacın etkin maddesi Piroksikam'dır.
Uyarı; Doktorunuz ilaçları nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanınız. Tedavi boyunca doktor tavsiyesine uyunuz. Kendi başınıza olur olmaz ilaç kullanmayınız.
]]>
Kıkırdak Kemiği https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-kemigi.html Thu, 22 Nov 2018 03:27:54 +0000 Kıkırdak kemiği, Kıkırdak vücudun önemli bir yapısal bileşenidir. Bu sağlam bir dokudur; ancak kemikler kadar sert olmayıp, yumuşak ve çok daha esnektir. Kıkırdak vücudun birçok alanında bulunan bir bağ doku

Kıkırdak kemiği, Kıkırdak vücudun önemli bir yapısal bileşenidir. Bu sağlam bir dokudur; ancak kemikler kadar sert olmayıp, yumuşak ve çok daha esnektir. Kıkırdak vücudun birçok alanında bulunan bir bağ dokusudur. Kemikler arasındaki eklemle de (dirsekler, dizler ve ayak bilekleri gibi), kaburga uçlarında, omurgada omurlar arasında, bronşiyal tüplerde, kulak ve burunda bulunur.

Kıkırdağın yapısı ve görevi: Kıkırdak kondrositler denilen özel hücrelerden oluşur. Bu kondrositler, kollajen lifler, proteoglikan ve elastin liflerden oluşmuştur. Kafadanbacaklılarda ve omurgasızlardan yumuşakçalarda bulunur. Kan damarı ve sinir içermez. Kıkırdak dokunun vücudun diğer hücre ve organ türlerinden farklı olarak, kan dolaşımı yoktur. Bu nedenle, hasarlı kıkırdağın kan tarafından sağlanan maddelerin yardımı olmadığı için diğer dokulara kıyasla iyileşmesi için daha uzun sürer. Hücrelerin beslenmesi çevredeki bağ dokularından sızan sıvılarla gerçekleşir. İnsan vücudunda üç çeşit kıkırdak yapı vardır.

Saydam kıkırdak: Eklemlerin yüzeylerini kaplar. Burun, soluk borusu, gırtlak ve bronşlara destek sağlar.

Telli kıkırdak: Omurlar arası diskleri ve menüsküsleri oluşturmaktadır.

Esnek (elastik) kıkırdak: Esnek kıkırdak ise, kulak kepçesi ve gırtlak kapağında şekillendirmeyi yapar.

Esnek oluşları nedeniyle vücudumuzun hareketli yerleri özellik eklemlerde yer alan kıkırdak, hareket etmeyi, esnemeyi ve kemikler arasında bağlantıyı sağlar.

Kıkırdağın sağlığı: Kıkırdak yapıda kan dolaşımı olmadığı için yapının yıpranması, parçalanması gibi durumlarda iyileşmeleri uzun süre almaktadır; bazı durumlarda da tam iyileşme olmamaktadır. Tüm bunları düşününce kıkırdak yapının zarar görmemesinin önemi anlaşılmaktadır. Kıkırdak yapıya zarar verecek derecede vücuda yüklenilmemesinin gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Bazı spor dallarıyla uğraşan sporcularda da sık sık görülen yaralanmaların bir kısmı da kıkırdak yapının zarar görmesiyle oluşmaktadır. Kıkırdak yapının zarar görmesinde tedavi ilaç dışında kıkırdağın olduğu bölgeye dışarıdan müdahaleler de yapılmaktadır. Kıkırdak bölgeye sıvı enjekte edilmekte ya da cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

]]>
Büyüme Kıkırdağı https://www.kikirdak.gen.tr/buyume-kikirdagi.html Fri, 23 Nov 2018 01:19:42 +0000 Büyüme kıkırdağı, çocukların büyümesine etkili olan eklemlerindeki kıkırdaklardır. Kıkırdak vücuttaki sertlik ve esnekliği sağlayan bir tür bağ dokusudur. Kemikler kadar sert yapıda olmayıp, onlardan daha esnek, dayanıkl Büyüme kıkırdağı, çocukların büyümesine etkili olan eklemlerindeki kıkırdaklardır. Kıkırdak vücuttaki sertlik ve esnekliği sağlayan bir tür bağ dokusudur. Kemikler kadar sert yapıda olmayıp, onlardan daha esnek, dayanıklı ve damarsız yapıya sahiptir. Büyüme kıkırdağı çocuklarda büyümenin tamamlanmasından sonra durur. Ancak hasarlı bölgeler çocuğun büyümesine, gelişimine olumsuz etki eder. Zedelenen büyüme kıkırdağı uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde, vücutta kalıcı ve ciddi boyutta sorunların gelişmesine neden olabilir.

Büyüme kıkırdağı neden zedelenir

Çocukluk döneminde aşırı hareketlilik, dikkatsizlik özellikle araba kazası geçirmek, bisiklet kazaları, yüksek yerden düşme, ağaçtan düşme gibi problemler büyüme kıkırdağının zedelenmesine yol açabilir.

Büyüme kıkırdağı zedelenmesi daha çok yaz döneminde çocukların açık alanlarda daha fazla oyun oynamalarıyla artar. Oldukça önemli denilebilecek kemik ve eklem yaralanmaları büyüme kıkırdağı zedelenmesine yol açabilir. Çocuklarda büyüme kıkırdağı yetişkinlere kıyasla daha değişiktir. Büyüme kıkırdağı olan kemikte yaralanma olursa, tedavinin geç yapılması ya da uygun şekilde yapılmaması halinde, daha sonraki yıllarda uzuvda kısalık ya da eğrilik gibi sorunlar gelişmeye başlar. Büyüme kıkırdağının zedelenmesi çocuk açısından yaşamsal bir risk oluşturmaz. Ancak çocukların yetişkinlik döneminde sağlıklı uzuvlara sahip olması en başta ruhsal ve bedensel sağlığı için gereklidir.

Cerrahi girişimle büyüme kıkırdağının doğru şekilde tamir edilmemesi halinde, bacak açılı yani eğri bacak olarak gelişebilir. Bu durumda çocukta boy uzaması hala süreceği için, kemik gelişimini tamamlayıncaya değin, bacaktaki kısalık ve eğrilik miktarı da daha fazla olacaktır. Büyüme kıkırdağı çocuklarda 17-18 yaşına kadar devam eder. Bu nedenle çocukların kemik yaralanması sorunları uzman bir doktor tarafından değerlendirilerek, tanı konulmalıdır. Tedavi ise gecikmeden yapılmalıdır.

Büyüme kıkırdağı tedavisi nasıl yapılır

Büyüme kıkırdağı tedavisinde günümüzde uygulanan skopi yöntemiyle kırık bölgesi hiç açılmadan röntgen cihazı yardımıyla yaralanma olmayan kemikteki kırık parçaları eski haline getirilebilir. Kırık bölgesinin açılmasına gerek kalmadan vida ya da teller kullanılarak cihazla tedavi edilir. Yapılan operasyondan sonra hastanın vücudunda sadece 4-5 adet ufak delik izi kalır. Çocuklardaki iyileşme yetişkinlere oranla daha kısa sürer. İyileşme süreci hasar gören kemiğe bağlı olarak 4-8 haftada gerçekleşir. Eğer kalça kırığı meydana gelmişse iyileşme 6-8 hafta sürebilir. El bileğindeki kırıklarda ise, iyileşme 4 haftada gerçekleşir. Büyüme kıkırdağı zedelenmesinde çocukların tedavisi erişkinlere kıyasla, bedensel ve ruhsal adaptasyonlarının daha iyi olması sonucunda daha kısa olur. Ayrıca çocuklarda dokular erişkinlerden daha elastik olur. Tedavi öncesinde ve sonrasında çocukların normal yaşama geçişi uyum sağlamaları da kolaydır. Bu yüzden uygulanan fizik tedavi daha kısa sürdüğü gibi, kolay da olur.
]]>
Kıkırdak Eğriliği https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-egriligi.html Sat, 24 Nov 2018 00:59:40 +0000 Kıkırdak Eğriliği, Burun kıkırdak ve kemik duvarında görülen, burun tıkanıklığına böylece de hastaların nefes alıp vermede ekstra efor sarfetmelerine neden olan yapısal ya da sonradan gelişen yapı bozukluğudur. Kıkırdak Kıkırdak Eğriliği, Burun kıkırdak ve kemik duvarında görülen, burun tıkanıklığına böylece de hastaların nefes alıp vermede ekstra efor sarfetmelerine neden olan yapısal ya da sonradan gelişen yapı bozukluğudur. Kıkırdak denilen yumuşak doku burun kemiğini destekler. Fakat kıkırdak kemikten daha yumuşak olmasına rağmen yapısal olarak kırılma veya bozulmaya eğilimlidir. 

Kıkırdak Eğriliği Zararları Nelerdir
Halk arasında kemik eğriliği denilen Septum Deviasyon ameliyatı yaygın olarak görülen burun tıkanıklığının sebeplerinden biridir. Kıkırdak eğriliği boyutuna göre de şiddetli nefes alma zorlukları yaşanır. 
 • Geceler hastalarda burun tıkanıklığı daha fazla hissedilir,
 • Horlama, boğazda kuruluk, çabuk yorulma, geniz akıntısına neden olur,
 • Kronik faranjit sıklıkla oluşmaktadır,
 • Nefes alma kapasitesinin düşmesi bronşitin oluşmasına zemin hazırlar,
 • Oksijen alımındaki azlık akciğer ve kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarır. 
Kıkırdak Eğriliği Belirtileri Nelerdir
 • Burundan nefes almada zorluk çekme ya da hiç nefes alamama,
 • Horlama, 
 • Sabahları bitkin uyanma, ağız kuruluğu,
 • Günlük fiziksel aktivitelerde çabuk yorulma,
 • Tekrara eden sinüzit, larenjit, faranjit ve benzeri enfeksiyonlar,
 • Şiddetli baş ağrısı,
 • Çok ender görülse de koku alamama.
Burun Eğriliği Nasıl Teşhis Edilir
Belirtiler oluştuğunda hastalığın tespiti için kulak burun boğaz doktoru tarafından endoskoik muayene yapılır. Doktor gerek gördüğünde patolojik tespitlerde isteyebilir. Tüm bu işlemler sonucunda cerrahi işleme gerek duyulabilir. Orta bölme eğrilik ya da yan duvar etlerindeki büyümeler ameliyat gerektirirken, mukoza şişmesinde tedavi için cerrahi işlem uygulanmaz. Hastada şiddetli gece horlaması varsa bu da hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa cerrahi müdahale zorunlu görülmektedir. 

Burun Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır
Septum deviasyonu ameliyatında burun kemik ya da kıkırdak dokusundaki eğrilikler düzeltilir. Düzeltilemeyecek olan kısımlar alınır. Bazen de kıkırdak dışarıda düzeltilerek yeniden yerine sabitlenir. Ameliyat lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Hastada aynı zamanda burun eti şişliği varsa işlem esnasında durum hekimce değerlendirilerek gerekli müdahale yapılır. Ameliyat sonrasında burun içine tampon yerleştirilir. Bu tamponlar silikon olduğundan hasta rahatlıkla nefes alabilir. Tamponlar burundan çıkartılırken hasta ağrı hissetmez. 

Burun Eğriliği Ameliyatında Yaş Sınırı Nedir
Gelişim çağındaki çocuklarda yüz kemikleri henüz gelişimini tamamlamadığından ameliyat 18 yaş öncesi yapılmaz. Erişkinlerde büyüme merkezi aktif olmadığından ameliyat rahatlıkla yapılır. 

Burun Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Öncesinde Nelere Dikkat Edilmelidir
Ameliyat öncesinde hasta kan sulandırıcı ve aspirin gibi ilaçların en az 1 hafta önceden kullanımına ara vermelidir. Bununla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu olmamalıdır. 

Burun Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Ameliyat sonrasında burun deliklerindeki silikon splintlerde bulunan ve hastanın hava almasını sağlayan kanalların açık olmasını sağlayacak spreyler kullanılmalıdır. Bu splintler ameliyattan yaklaşık iki gün sonra çıkarılır. Sonrasında ise burun yıkama serumları kullanılarak burunda oluşabilecek kabuklanmaların önüne geçilir. Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı sonrası yaklaşık olarak 4 hafta boyunca haftada bir defa muayene yapılır ve burun temizlenir. Hasta kesinlikle nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonu rahatsızlığı yaşamamalı eğer hastalık oluşmuş ise mutlaka gerekli tedavinin yapılması sağlanmalıdır. 

 • Doktorun verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, burun bölgesine itinalı davranılmalı her türlü temastan ve darbeden]]> Diz Kıkırdak Nakli https://www.kikirdak.gen.tr/diz-kikirdak-nakli.html Sat, 24 Nov 2018 15:08:04 +0000 Diz Kıkırdak Nakli: Eklem kıkırdağı sert ve esnek bir örtü biçiminde eklemlerdeki kemik uçlarını kaplar ve iki kemiğin birbiri üzerinde yumuşak ve sürtünmesi en aza indirilmiş biçimde hareketini sağlar. Bununla beraber eğe Diz Kıkırdak Nakli: Eklem kıkırdağı sert ve esnek bir örtü biçiminde eklemlerdeki kemik uçlarını kaplar ve iki kemiğin birbiri üzerinde yumuşak ve sürtünmesi en aza indirilmiş biçimde hareketini sağlar. Bununla beraber eğer kıkırdak travma veya kullanıma bağlı olarak zarar gördüğü zaman vücudun başka dokuları gibi hızlı ve tam olarak iyileşme sağlamaz. Yaralanmış kıkırdak sonucunda meydana çıkan kemiğin eklemde diğer tarafa direkt teması ile ağrı ve hareket kısıtlaması ortaya çıkar. Biyolojik mühendislik ve gelişen teknoloji diz eklem kıkırdağı hasarlı insanlar için umut kaynağı olmuştur. Artık değişik teknikler ve teknoloji ile hastaların kendi hücre ve dokuları alınarak ağırlık binen dizlerdeki kıkırdağın tedavisi mümkün olmaktadır.

  Diz Kıkırdak Nakli: Bu teknikler şunlardır;

  Mikro kırık: Kıkırdak arızası olan bölgeler küçük delikler açılarak kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin hasarlı bölgeye getirilmesi ve burada kıkırdak yama oluşturulmasıdır. Tamamen artroskopik olarak yapılan bir işlemdir. Hasarlı kıkırdak doku tamamen temizlenmek sureti ile canlı kemik dokusu ortaya çıkarılır. Daha sonra bu iş için yapılmış özel ekipmanlar kullanılarak birbirlerine 1 er cm mesafelerle 1 cm derinliğinde, 2-2 mm genişliğinde  delikler açılır. Bu deliklerden kemik iliğinin içindeki kök hücreler gelerek canlı kemik dokusuna katılır. Bu hücreler bulunduğu yerin özelliği nedeni ile kıkırdak hücrelerine dönüşür ve bölgede bir kıkırdak yama meydana gelir. Avantajları; Tamamen artroskobik olarak yapılması, komplike ekipman gerekmemesi, ucuz ve etkili olmasıdır. Dezavantajları; Yeni oluşan kıkırdağın yapısı normal eklem kıkırdağından daha farklı ve zayıftır.

  Kıkırdak hücre nakli: Kıkırdak hücreleri yapısal bakımdan en üst seviyede olgunlaşmış hücrelerdir. Bu sebeple kendileri çoğalma göstermezler. İnsanlarda kıkırdak hücresi yapılanması 1 yaşında sona erer. Yeni kıkırdak hücresi çoğaltılması için genetik laboratuarlarında genetik birçok işlem ve kültürde çoğaltma işlemi gerekmektedir. İki aşamalı bir cerrahi müdahale gereklidir. İlk aşamada cerrah artraskobik teknik kullanarak sağlıklı kıkırdak hücrelerini diz ekleminin ağırlık taşımayan bölgelerinden toplar. Toplanan kıkırdak hücreler genetik bir işlem sonrasında 15 gün kültüre edilmek üzere üretilir. Bu hücreler  yapısal olarak hazırlandıktan sonra ikinci aşama operasyona geçilir. İkinci operasyonda diz kıkırdak yapısında bulunan hasarlı bölge üzerine dikilmiş kemik zarının altına bu hücreler enjekte edilirler. Bu hücrelerden orjinal kıkırdak dokusuna çok yakın olan kıkırdak dokusu üretilir. Kıkırdak hücre naklinde hastaların kendi hücreleri kullanıldığı için tehlike yoktur ve hastaların büyük kısmında iyileşme sağlanır. Fakat bu nakil  herkese uygulanamaz. Bu nakilde karar verebilmek için hasarlı bölgenin ölçüsü, önceki ameliyatların sayı ve içeriği, hastanın talep ve beklentileri, hasarlı kıkırdağın bulunduğu yer ve birden fazla lezyonun bir arada bulunması önem teşkil etmektedir. Yaşlı ve kireçlenme bulguları olan kişilerde uygulama yapılmazken genç ve yaralanma dolayısı ile kıkırdak problemi olan hastalar iyi adaylardır. Ancak nakil  gerektiren bölgenin alanı çok geniş olmamalıdır. Genişleyen alanlarda başarı oranı düşük olduğu için allogreftler daha avantajlı olmaktadır.
  ]]>
  Ayak Bileği Kıkırdak Zedelenmesi https://www.kikirdak.gen.tr/ayak-bilegi-kikirdak-zedelenmesi.html Sun, 25 Nov 2018 10:55:29 +0000 Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi, düşme, ayak bileğinin burkulması, çeşitli nedenlerle yaralanma gibi travmalarda ortaya çıkabilir. Kıkırdak zedelenmesi daha çok ayak bileğinin çevresinde, en fazla ön tarafında ağrıya yol a Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi, düşme, ayak bileğinin burkulması, çeşitli nedenlerle yaralanma gibi travmalarda ortaya çıkabilir. Kıkırdak zedelenmesi daha çok ayak bileğinin çevresinde, en fazla ön tarafında ağrıya yol açar. Günlük aktivitelerde ağrı oluşur, hareketlerde kısıtlanma olur, aktiviteden sonra ayak bileği şişer. Eğer ayak bileğinin burkulmasından sonra 2 ay süreyle ağrıların geçmemesi gibi bir sorun varsa, mutlaka doktora gidilmelidir. Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi hastanın fiziki muayenesinin yapılması, MRG tetkikinin sonucunda teşhis edilebilir. Muayenede ayak bileği eklemini örten kıkırdak yapının sağlamlığı değerlendirilir. Eğer kıkırdak zedelenmesi fazla değilse, hastanın ayağına yük bindirmemesi ve rehabilite edilmesiyle tedaviye başlanır. Fazla hasar olduğu tespit edilirse, cerrahi girişim yapılması gerekebilir. Bu girişim açık ya da kapalı teknikle yapılabilir. Ayak bileğindeki kıkırdak dokudaki hasar fazla olduğunda, diz bölgesinden alınan kıkırdakla tedavi edilir. Bu gruptaki hastaların ameliyatın ardından 6-12 hafta ayağının üzerine basmaması gerekir.

  Ayak Bileği Kıkırdak ZedelenmesiAyak bileği kıkırdak zedelenmesi nasıl olur

  Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi en fazla kadınlarda topuklu ayakkabı nedeniyle, erkeklerde ise spor faaliyetleri sonucuna ortaya çıkar. Bu tür ayak bileği burkulmasında osteokondrit çok sık oluşur. Bu sorun ayak bileğindeki taşıyıcı kıkırdak dokudaki bölgesel zedelenmedir. Ayak bileği burkulması toplumda her yaştan, her cinsiyetten kişiyi etkileyebilir. En fazla görülen kas iskelet sistemi sorunlarından olan ayak bileği burkulması bazen hafif bir bağ zorlanmasına neden olur. Bazen de ayak bileği kıkırdak zedelenmesine yol açabilir. Bu önemli bir sorundur. Osteokondrit denilen bu sorun talar dom denilen bölgedeki kıkırdak zedelenmesine eşlik eden alttaki kemik dokuda ödemin meydana gelmesine yol açar. Bazen zedelenen kıkırdak doku tamamen dökülür ve buradaki kemik açığa çıkar. Bölgede kıkırdak doku olmadığı içinde, zaman içinde alttaki kemik doku aşınır. Bu durum nadir olarak görünen ayak bileği kireçlenmesine neden olur. Bu sorun oluşursa, ayak bileğindeki ağrılar kalıcı şekilde etkili olur. 

  Bazen nadir olarak ayak bileği burkulmasından sonra kıkırdak parçası bölgedeki eklem aralığına düşer. Bu durumda kıkırdak parçasının artrokopik olarak yerinden çıkarılması gerekir. Bu nedenle ayak bileği burkulmasından sonra ağrılar uzun süre geçmiyorsa, ayağın üzerine basınca, uzun yol yürüyüşü yapıldığında ağrı oluyorsa, hemen ayak bileği kıkırdak zedelenmesinden yani osteokondritten şüphe edilmelidir. Bu durumda çekilen MR kıkırdak zedelenmesinin derecesini belirlemeye yardımcı olur.

  Ayak bileği kıkırdak zedelenmesi tedavisi

  Ayak bileği kıkırdak zedelenmesinde fizik tedavi ayak bileği eklemindeki ödemi azaltmaya yardımcı olur ve tedaviyi kolaylaştırır. Ayrıca ayak bileği içine yapılan kıkırdak iğnesi de eklemde kayganlığın artmasına yardımcı olup, eklemin zarar görmemesine yardımcı olur. Bu iğne halk arasında horoz ibiği olarak bilinir. Günümüzde kıkırdak zedelenmesinde tedavide kullanılan hastanın kendi kanıyla hazırlanmış PRP tedavisi de başarılı sonuçlar vermektedir. PRP trombosit bakımından zengin plazma demektir. Trombosit hücreleri yoğunlaştırılarak PRP hazırlanır. Bu zedelenmiş kıkırdağı besler ve dökülmesine engel olur. Uzun dönemde ise, ayak bileği kireçlenmesine mani olur. Bu uygulama ayda 1 defa ultrasonografi eşliğinde yapılabilir. PRP tedavi sürecinin hızlanmasını sağlar. Bu esnada ayak bileği özel egzersizler yapılarak güçlendirilmelidir. Önemli olan ayak bileğinin ikinci bir defa burkulmasına engel olmaktır. Çünkü vakaların % 39-70 kadarında bilek yeniden burkulur ve hasar oranı yükselir. Ayak bileği stabilitesini kaybettiği için, hastaya cerrahi girişim yapılması kaçınılmaz olur. Erken aşama]]> Kulak Kıkırdağı https://www.kikirdak.gen.tr/kulak-kikirdagi.html Mon, 26 Nov 2018 06:50:24 +0000 Kulak Kıkırdağı, işitmede ki temel organımız olan kulağın etrafını çevreleyen ve içinde damar yapısının yer almadığı yapıdır. Kulak kıkırdağının yapısı görünümü ve sertliği bakımından oldukça ilginçti Kulak Kıkırdağı, işitmede ki temel organımız olan kulağın etrafını çevreleyen ve içinde damar yapısının yer almadığı yapıdır. Kulak kıkırdağının yapısı görünümü ve sertliği bakımından oldukça ilginçtir. Kulak kıkırdağının anatomisini incelendiğinde bu yapının sadece sesleri kolay bir biçimde algılamasının yanı sıra aynı zamanda da çevreden gelen olumsuz etkenlere karşı da korumada önemli bir yeri bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarından kulak kıkırdağı çok çabuk etkilenmektedir. Çok sıcak ortamlarda kulak kıkırdağı ve çevresinde aşırı terlemeden kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Bunun tam tersi bir durum ise çok daha tehlikelidir. Bu durum da aşırı derecede soğuk olan bir yerde bulunan bireyin kulak kıkırdak yapısının zarar görmesi durumu söz konusudur. Bu yüzden de kulak kıkırdak yapısı hassas olan bireylerde dış etkenlere karşı dikkatli olması gerekmektedir.

  Kulak kıkırdağı ağrıları

  Kulak kıkırdağının yapısının çevresel dış etkenlere karşı çok kolay bir şekilde etkilenmemesi için uygun yapısının olmasının yanı sıra doğuştan gelen olumsuz durumlarda da kulak kıkırdak yapısının anatomisinde farklılıklar gözlenebilir. Bu istisnai durumlar ise bazı hastalıkların belirtisi olarak kabul edildiği için ortaya çıkmaktadır. Yaşanan kulak ağrılarının asıl sebebi kulak kaynaklı bir durum ise yani orta kulak yolu ile dış kulak yolu iltihabı varsa yapılacak ilk şey ağrı kesiciler yardımıyla ağrıyı durdurmaya çalışmaktır. Eğer mide sorunu yaşıyorsanız midenize dokunmayan bir ağrı kesici almanızda fayda vardır. Yine kulak ağrısı çekiyorsanız eğer kulak kıkırdağının giriş yolunda bulunan yerde temiz bir bez ya da havlu yardımıyla hafif sıcaklıktaki bir suya dokundurarak kulak kıkırdağının üzerine koyabiliriz.

  Kulak kıkırdağında yaşanan ağrılar için halk arasında bilinen ve oldukça yaygın bir yöntem olan zeytinyağı damlatma işlemini de gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bunu uygulayacağımız kişinin kulak kıkırdağının deldirilmemiş olması şarttır. Bireyin kulak kıkırdağı daha önce deldirilmediğinden emin isek ancak bu işlemi uygulayabiliriz. Aksi halde birtakım sorunlar yaşanabilir. Çok az bir miktar zeytinyağıyla ıslatılmış olan kulağı üst kısımda tutarak yaklaşık olarak 2-3 dakika bekleterek bu uygulamayı yapabiliriz. Çünkü kulak kıkırdağında görülen ağrılara zeytinyağının iyi geldiği uzman hekimler tarafından da gözlemlenmektedir. Ancak kulağımızı kendi kafamıza göre birtakım yöntemleri de doktorlara sormadan uygulayamayız. Özellikle herhangi bir antibiyotikli damla damlatacaksak ya da doğrudan antibiyotik alacak isek kesinlikle uzman bir hekime başvurma koşulu gerekmektedir.

  Kulak kıkırdağına yansıyan ağrılar öncelikle tedavi edilmesi şarttır. Aksatılmaması gerekmektedir. Örneğin kulak çevresine yakın olan yerlerde görülen rahatsızlıklar da kulak ağrılarına neden olmaktadır. Dişte görülen bir iltihaplanma, çene eklemlerinde gözlemlenen bir problem ile apse gibi sorunlar doğrudan olmasa da kulak kıkırdağı hassas olan bireylerde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir. Bunun yanı sıra grip, farenjit, bademcik iltihabı, kızamık, kızamıkçık, boyun, yutak ile yemek borusu gibi kulağa yakın olan diğer bölgelerdeki organlardaki bu ve benzeri rahatsızlıklar kulak ağrısına neden olur.

  Kulak Kıkırdağı

  Kulak kıkırdağında gözlemlenen hastalıklar

  Kulak, bireyin dış görünüşünü direkt olarak etkileyen bir yapıya sahip olan, estetik değerler bulunan ve aynı zamanda işlevsel anlamda büyük bir önemi olan bir organımızdır. Kulak kıkırdağında, doğuştan herhangi bir gelişmenin gözlemlenmemesiyle birlikte çok daha farklı bir şekilsel sorunlar karşımıza çıkabilir. En sık olarak karşılaşılan kulak kıkırdağı şekil bozukluğu rahatsızlığı ise kepçe kulak deformitesidir. Kepçe kulak deformitesi rahatsızlığı, kulak kıkırdağının, asıl olması gereken normal anatomik yapıdaki duruşundan biraz daha öne doğru açık bi]]> Burunda Kıkırdak Erimesi https://www.kikirdak.gen.tr/burunda-kikirdak-erimesi.html Mon, 26 Nov 2018 13:32:39 +0000 Burunda Kıkırdak Erimesi, İnsanoğlu için görme eylemini sağlayan gözler ne kadar önemli ise burun organıda bu denli önem taşımaktadır. Görsel estetiğin yanı sıra nefes alış ve verişlerin geçişini ve düzenin Burunda Kıkırdak Erimesi, İnsanoğlu için görme eylemini sağlayan gözler ne kadar önemli ise burun organıda bu denli önem taşımaktadır. Görsel estetiğin yanı sıra nefes alış ve verişlerin geçişini ve düzenini sağlıyor olması nedeni ile de zorunlu anatomik önem taşımaktadır. Burun ile alakalı bir çok sorun yaşanabiliyor olmasının nedeni genel yapısının kemik değil de kıkırdaktan oluşuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kıkırdak dokunun hakim olduğu nadide organımızın kişi yada kişilerde oluşturduğu başlıca sorunlardan biriside kıkırdak erimesidir. Özellikle burun bölgesinin sağ ve sol kanatlarında kıkırdak erimesi gözlenmektedir. Bu kıkırdak erimesi nedeni ile kişi veya kişiler; özellikle uyku halinde iken nefes alış verişleri esnasında yan kanatların kıkırdak kaybı yaşaması nedeni ile meydana gelen tıkanmalar, kapanmalar ve hatta uzun süre maruz kalmada psikolojik rahatsızlıklara yol açan zorlanmalar yaşamaktadırlar. 

  Burunda Kıkırdak Erimesi Nedenleri
  Burun bölgesinde kıkırdak erimesi nedenlerinden birisi ve en önemlisi kalsiyum eksikliğidir. Özellikle 60 yaş üzeri kişi veya kişilerde gözlemlenen bu durum günümüzde 30 yaş üzeri insanlarda da gözlenmektedir. Düzensiz beslenme ve yetersiz beslenmenin neden olduğu kalsiyum eksikliği dolayısı ile vücutta bulunan tüm kemik ve kıkırdaklarda erime, eğrilme ve hatta kırılmalar meydana gelmektedir.
  Burunda Kıkırdak Erimesi

  Burunda Kıkırdak Erimesi Tedavisi
  Burun bölgesinde erime, eğrilme veya kırılma sorunu yaşayan kişi veya kişiler cerrahi operasyon ile müdahaleye hazırlıklı olmalılardır. Özellikle burun kanatları ve burun ucunda kıkırdak erimesi yaşayan kişi veya kişilerin operasyon ile burun bölgesinden alınan kıkırdaklar erime olmuş veya olmakta olan bölgelere nakledilerek çoğu defa kalıcı olan çözümler elde edebilirler.bu tür operasyonlar 2-3 saatlik bir ameliyat süreci gerektirmektedir. Bakımı ve korunması sağlanıyor olan hastaların bolca kalsiyum içeren besinler tüketmeleri gerekmektedir.

  ]]>
  Kıkırdak Deliği İltihabı https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-deligi-iltihabi.html Mon, 26 Nov 2018 19:52:31 +0000 Kıkırdak Deliği İltihabı, genellikle kişilerin kulak kıkırdağını küpe takmak için deldirdiği zamanlarda çok görülmektedir. Kulak kıkırdağı delinmesi ile dış kulağı oluşturan kıkırdağın çevresinde oluşan kıkır Kıkırdak Deliği İltihabı, genellikle kişilerin kulak kıkırdağını küpe takmak için deldirdiği zamanlarda çok görülmektedir. Kulak kıkırdağı delinmesi ile dış kulağı oluşturan kıkırdağın çevresinde oluşan kıkırdağı besleyen dokunun bakteriyel iltihaplanmasıdır. Travmalarda oluşabileceği gibi kıkırdak deliği iltihabı kulak deldirme, yanık, cerrahi travma ve spor aktivitelerinde de oluşmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde insanların kulak kıkırdağını deldirme isteği yaygınlaşmıştır. Bu nedenle kulak deliği iltihabının en yaygın sebepleri arasında yer alıyor. Kulak kıkırdağı deliği iltihabı delinen kulağın enfeksiyon kaparak pseudomonas aeruginosis bakterilerinin sebep olmasıdır. Kıkırdak deliği iltihabı olan kulak kıkırdağında bakterilerden kaynaklı enfeksiyon durumlarında kulakta kızarıklık, ağrı, şişlik, ateş, iltihap akıntısı ve son olarak kulak yapısının bozulması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Kıkırdak deliği iltihabına teşhis koymak basittir. Kıkırdak deliği iltihabının öyküsüne ve enfeksiyon kapan bölgenin görünümüne bakmak yeterlidir. Kıkırdak deliği etrafında çeşitli problemler görülebilir. Bunlar kıkırdakta ısı artışı, kızarıklık, şiddetli ağrı ve kıkırdak deliği etrafında kötü kokan sarı ve yeşil renkte akıntı oluşması gibi bulgular görülebilir. Bu durumlarda yara yerinin enfeksiyon kaptığı anlaşılmakta ve hemen doktora başvurmak gereklidir. Aksi durumda kulak kıkırdağını kaplayan bakteriel perikonditler kıkırdak erimesine yol açan enfeksiyon oluşur.

  Kıkırdak Deliği İltihabı Tedavisinde

  Kıkırdak deliği iltihabı tedavisine öncelikle hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Kıkırdağın kapmış olduğu enfeksiyonun durumu ve şiddetine göre hastaya uygulanan antibiyotik damar yolu ya da ağız yolu ile verilebilir. Çok ciddi olan kıkırdak deliği iltihabı durumlarında ise sorunlu kıkırdak bölgesinde oluşan enfeksiyonlu irini cerrah küçük bir kesi açarak yara içindeki irini temizler. Cerrahın bu müdahalesinin ardından hastaya antibiyotik verilir. Kıkırdak deliği iltihabı sonunda kulakta oluşan enfeksiyon eğer kulakta büyük çapta deformasyon yapmış ise bu durumda kulak deforme olan parçalar alınmalıdır. Daha sonrasında kulağı normal hale getirmek için plastik cerrahi uygulanır. Kulak kıkırdağını deldirmek kıkırdak deliği iltihaplarına ve kulakta oluşacak enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

  Kıkırdak Deliği İltihabı

  Kıkırdağı Deldirmenin Zararları

  Perikondrit riski, üst kulakta oluşan enfeksiyon olup kıkırdak delimi sonucunda oluşmaktadır. Kulakta iltihap oluşumuna ve ciddi zararlar verir.

  Keloit oluşumu, büyük kalıcı yara izlerini oluşturur kıkırdak delindikten sonra enfeksiyon sonucu yara üzerinde oluşur.

  Aşırı kanama, kıkırdak çok hassas olduğu için iyileşmesi zor ve kanaması fazla olur.

  Bakteri oluşumu, kıkırdak delindikten sonra oluşan seudomonas bakteriyel enfeksiyon türüdür. 

  ]]>
  Kıkırdak https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak.html Tue, 27 Nov 2018 11:25:23 +0000 Kıkırdak: Bazı organlarda kemik görevini yerine getiren esnek, sert ve beyaz dokuya verilen isimdir. İlkel omurgalıların pek çoğu, gelişmiş omurgalılarda da embriyonun iskeleti kıkırdaktan oluşmaktadır Gelişmiş bir insan Kıkırdak: Bazı organlarda kemik görevini yerine getiren esnek, sert ve beyaz dokuya verilen isimdir. İlkel omurgalıların pek çoğu, gelişmiş omurgalılarda da embriyonun iskeleti kıkırdaktan oluşmaktadır Gelişmiş bir insan vücudunda burun, gırtlak ve kulakta kıkırdak kısımlar yer almaktadır. Ayrıca eklemlerin üzerini de kaplayan kıkırdak göze-arası maddesinde bulunan tellerin yapılarına göre çeşitli tiplere ayrılmaktadır. Saydam kıkırdak, elastik kıkırdak, telli kıkırdak ve buna benzer kıkırdaklar dır. Kireçlenme ve kemikleşmeye yönelik büyük bir eğilim gösterebilirler. İlkel yapılı omurgalıların ve üstün yapılı omurgalılarda embriyoların bütün iskeleti, erişkinlerde ise iskeletin bazı kısımları kıkırdaktan oluşur. 

  Eklem kıkırdağı, uzun yıllar boyunca eklemde yük taşıyarak ve ağrısız hareketi sağlayacak şekilde tasarlanmış çok özel bir yapıya sahiptir. Eklemi oluşturan  kemiklerin birbirlerine bakan yüzlerini kaplayarak yastık vazifesi görmektedir. Eklem kıkırdağı çeşitli şekillerde hasar görebilmektedir. Yıllar içinde eskiyerek önce yumuşar sonra saçaklan arak dökülür ve altındaki kemik ortaya çıkmaktadır. Halk arasında kireçlenme diye bilinen bu duruma osteoartrit veya artroz adı verilir ve yaş ile beraber ortaya çıkan aşınmanın ve eskimenin sonucu olarak oluşmuştur. Oluşan bu yaygın aşınmanın geriye dönüşü olmamaktadır ve önce ilaç tedavisi ilaç tedavisine cevap vermeyen durumlarda ise daha sonra cerrahi tedaviler gerektirebilir. 

  Kıkırdak: Osteoartrit için günümüzde bilinen ve kıkırdağı yenileyen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Buna karşın genç kişilerde, özellikle spor sırasında ortaya çıkan yaralanmalara bağlı olarak oluşan eklem kıkırdağında bölgesel hasarlar meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda eklem kıkırdağının sadece bir bölümü hasarlı olmakta ve geri kalanı sağlam olduğundan dolayı kıkırdak yenileyici tedaviler yapılabilmektedir.  Eklemlerde bu durum çok önemli bulunmaktadır. Kireçlenme de eklem yüzlerindeki kıkırdağın bozulması sonucu ortaya çıkabilir. Kıkırdak ayrıca burun, kulak gibi organların bazı kısımlarının çatısını da oluşturma görevi üstlenmiştir. Kıkırdak beyazımsı renktedir, kemiğe göre daha az sert olma özelliği gösterir. Buna karşılık oldukça bükülebilir nitelik içermektedir. Kan damarı bulunmaz. Kıkırdak hücreleri dokular arasında bulunan sızıntılar ile beslenirler. Üç çeşit kıkırdak bulunmaktadır;

  Kıkırdak

  • Saydam kıkırdak: Eklemlerin yüzeylerini örten yapıya denilmektedir. Gırtlak, burun, soluk borusunda bulunarak bronşlara destek sağlamaktadır.
  • Telli kıkırdak: Omurlar arası diskleri ve menüsküsü meydana getirir.
  • Esnek (elastik) yapılı kıkırdak: Esnek kıkırdak ise, kulak kepçesi ve gırtlak kapağının destek iskeletini oluşturmaktadır.
  ]]>
  Kıkırdak Erimesi https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-erimesi.html Wed, 28 Nov 2018 02:22:04 +0000 Kıkırdak erimesi, dizin eklem kısımlarında gonartroz ismi verilen kıkırdağın erimesi ve hasara sebep olmasıdır. Genellikle yaşı ilerlemiş olan bireylerde ve fazla kilosu olan bireylerde görülür. Bayanlarda daha s Kıkırdak erimesi, dizin eklem kısımlarında gonartroz ismi verilen kıkırdağın erimesi ve hasara sebep olmasıdır. Genellikle yaşı ilerlemiş olan bireylerde ve fazla kilosu olan bireylerde görülür. Bayanlarda daha sık bir biçimde görülmektedir. Sebebi ise bayanların kemik yapılarının erkeklerinki kadar güçlü olmamasıdır. Dizin eklem kısmı vücutta kireçlenmenin en fazla görüldüğü yer olarak bilinmektedir. Eklem kıkırdağı sert ve elastik bir örtü şeklinde eklemlerde bulun kemik uçlarını sarar ve iki kemiğin birbiri üstüne nazik ve sürtünme oranı en düşük seviyede hareket etmesini sağlamaktadır. Eklem kıkırdağı travma ya da kötü kullanıma bağlı olarak yıpranırsa bedenin diğer dokuları gibi hızlı bir biçimde iyileşme göstermez. İyileşme olsa bile tam olarak bir iyileşmeden söz edilemez.

  Kıkırdağın yıpranması ve yaralanması neticesinde beliren kemiğin eklem bölgesinde diğer kısma doğrudan teması ile hareket edebilme kabiliyetinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ağrı  kireçlenmenin en belirgin göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ağrı tüm bedene yayılmaz yalnızca diz eklemi ile sınırlı kalmaktadır. Kişinin şikayetleri muayene teşhisleri her zaman paralellik göstermez. Röntgen çekimi ile kireçlenme bulguları tespit edilmiş olan bireylerin yalnızca % 30'unda ağrı hissi tespit edilmektedir. Diz ekleminde görülen kireçlenmenin ağrısı ilk zamanlarda tipik biçimde tutulan eklemin kullanılmasının ardından daha fazla artmaktadır ve bu ağrılar ancak dinlenme ile azalış göstermektedir.

  Kıkırdak Erimesinin Belirtileri

  •  Çoğu kez sızı biçiminde yeri net bir biçimde gösterilemeyen bir ağrıdan söz edilebilir. 
  • Kıkırdaktaki yıpranma arttıkça hareket kabiliyeti giderek kısıtlanmaktadır. 
  • Hatta sürekli yapılan hareketler daha zorlayıcı bir hal almaktadır ve bu ağrı hissi dinlenerek dahi geçmeyecek hale ulaşmaktadır.
  •  Uyku esnasında eklemi çevreleyen ve koruyan kasların kasılma oranı azalış gösterdiğinden bireyin uykusundan uyandıracak kadar ilerlemiş ağrılarla karşılaşılabilir. 
  • Kıkırdata oluşan hasarla birlikte tutukluk, sertleşme, eklem kısmından duyulan çıtırtı şeklinde sesler, eklem ile gerçekleştirilen aktiviteler de kısıtlanma ve eklem bozuklukları gibi bir takım sorunlar görülmeye başlayabilir.
  • Uzun bir müddet hareketsiz kalınmanın sonrasında veya sabah uykudan kalkınca tutukluk ve sertleşme hissedilebilir. Bu his 15-20 dakika kadar sürebilmektedir.

  Kıkırdak Erimesinde Yapılması Gerekenler

  Diz ekleminde kıkırdak zedelenmesini düşürmenin ve kıkırdak yapısını korumanın gündelik yaşamda bazı kuralları mevcuttur. Bu kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Fazla kilolar mevcutsa bunlardan kurtulmak,
  • Bazı aktivilerle bacak kaslarını kuvvetlendirmek,
  • Alaturka yerine alafranga lavaboları tercih etmek,
  • Bol bol dinlenmek,
  • Namaz kılan bireylerin namazlarını sandalyede oturarak kılmaları,
  • Gerekli tedavi yöntemlerini uygulamak, 
  • Uygun egzersiz programlarını düzenli bir biçimde yapmak,

  Kıkırdak ErimesiKıkırdak Erimesinde Tedavi

  Tedavinin amacı tümüyle iyileşmeyi sağlamak değil oluşan ağrı hissini dindirmektir. İlk evrelerde  bazı egzersiz programları, destek verici cihaz kullanımları, yaşama düzeninde oluşturulan değişiklikler ve diğerleri diye başlıklara ayrılmaktadır. Bu başlıkları şu şekilde açıklayabiliriz:

  Yaşan tarzını değiştirme: Mevcut olan durumu daha zor hale getiren merdiven çıkma, bisiklet sürme gibi dizin katlanarak yapıldığı hareketlerden uzak durmak gerekmektedir. Fazla kilosu olan kişiler bir an önce bedene fazla yük veren bu kilolarından kurtulmalıdır. Hatta bu konuda istikrar sağlamak için bir uzman gözetiminde güzel bir diyet programına uyulmalıdır.

  Egzersiz yapmak: Egzersiz yapan bireylerin diz bağı ve kasları kuvvet kazanacağından egzersiz yapmak da tedavi yöntemleri arasında yerini]]> Dizde Kıkırdak Erimesi https://www.kikirdak.gen.tr/dizde-kikirdak-erimesi.html Wed, 28 Nov 2018 09:31:25 +0000 Dizde kıkırdak erimesi, günümüzde herkeste görülme ihtimali olan bir durumdur. Özellikle sürekli olarak eklemlerini zorlayan insanlarda bu durumun görülme riski çok daha yüksektir. Diz eklemleri ve diğer eklemlerde yumuşak doku Dizde kıkırdak erimesi, günümüzde herkeste görülme ihtimali olan bir durumdur. Özellikle sürekli olarak eklemlerini zorlayan insanlarda bu durumun görülme riski çok daha yüksektir. Diz eklemleri ve diğer eklemlerde yumuşak doku olarak adlandırılan kıkırdaklar bulunmaktadır. Bu kıkırdaklar, eklem yüzeyinin birbirine tutunmasını ve aynı zamanda pürüzsüz bir yapı almasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kıkırdaklar birleşen iki kemiğin sert bir şekilde birbirine sürtünmesini de engellemektedir. Kıkırdak erimesi olan kişilerde ise tüm bu durumlar yapılmaz ve çok şiddetli ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar bazen o kadar çok artar ki kişi yapacağı işlerden bile uzak kalır. Dizde kıkırdak erimesi, tam olarak gonartroz adı verilen kıkırdak üzerinde görülmektedir. Bu bölgede görülen erime, çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği için tek bir nedenle sınırlamak yanlıştır. Bunun yanı sıra dizde kıkırdak erimesinin teşhisi de önemlidir. Doktorlar tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanarak kıkırdakların durumunu gözlemlemelidir. Bazı doktorlar sadece gözle ve elle muayene yaptıktan sonra bu teşhisi koymaktadır. Bu durum tabi ki yanlıştır. Diz eklemindeki kıkırdak biraz daha elastik bir yapıdadır. İnsanlarda bacakların hareketini sağlayan kıkırdaklar kimi zaman bir travmaya bağlı olarak, kimi aman yanlış kullanıma bağlı olarak, kimi zamanda psikolojik hastalıklar nedeniyle meydana gelmektedir. 


  Dizde kıkırdak erimesi, ilk zamanlar çok fazla ağrılara neden olmayabilir. Fakat bu duru her geçen gün ağrılarını arttırarak sizlere rahatsızlıklar verir. Genellikle diz eklemi ile sınırlı olan ağrılar, zaman zaman ortadan kalkabilir. Bu durum tabi ki kişiden kişiye değişmektedir. Dizde kıkırdak erimesi sürekli olarak devam eden bir problem olduğu için kendiliğinden iyileşme göstermemektedir. Bu nedene böyle bir şüphesi olan kişi zaman kaybetmede uzman bir doktora görünmesi gerekmektedir. 

  Dizde Kıkırdak Erimesi
  Dizde kıkırdak erimesinin etkilerini azaltmak ve korunmak için yapılması gerekenler:
  • Dizde kıkırdak erimesi olan insanların yapması gereken en önemli şeylerden biri kilo vermektir. Aşırı kilolu insanlarda dizde kıkırdak erimesi problemi yüzde elli oranında daha fazla görülmektedir. Bu nedenle aşırı kilolarınızdan kurtulmalısınız. 
  • Bir diğer durum ise sürekli dinlenmektir. Dizde kıkırdak erimesi için kişinin bol bol istirahat etmesi bu bölgedeki kıkırdakların onarılmasını hızlandıracaktır. Fakat iş hayatı yoğun olan insanlarda bu unsurun gerçekleştirilmesi oldukça zordur. 
  • Dizde kıkırdak erimesi, sorunu nedeniyle oluşan problemleri azaltmak için bacak kaslarınızı güçlendirmeniz gerekmektedir. Yapacağınız uygun sporlarla bacak kaslarınızı güçlendirin ve bu şekilde kıkırdaların üzerindeki yükü kaldırın. 
  • Dikkat edilmesi gereken bir diğer durumda namaz kılan insanların kesinlikle sandalyede namaz kılmalarıdır. Aksi durumlarda diz kapaklarındaki kıkırdaklar daha da zarar görecektir.
  • Son olarak belirtmek isterim ki dizde kıkırdak erimesi olan insanların kesinlikle alaturka tuvaletleri kullanması yasaktır. Bu tuvaletler diz bölgesinin sürekli olarak zarar görmesine neden olabilir. Eğer sizlerde de dizde kıkırdak erimesi varsa kesinlikle klozet tercih etmelisiniz. 
  Tedavi: Dizde kıkırdak erimesi probleminin tedavisinde genellikle diz fonksiyonlarını arttırmak için uğraşlar verilir. Özellikle kireçlenmenin azalması ve önlenmesi için hastada birçok ilaç tedavisi yapılır. Eğer tedavilere erkenden başlanmışsa bu durumda çok daha hızlı bir şekilde sonuç alınabilir. İlaç tedavilerinin yanı sıra hastaların ayrıca uygun egzersiz hareketlerini yapmaları gerekmektedir. Yapılan egzersizler iyileşme aşaması için çok önemlidir. Kişi bisiklete binme, koşma ve merdiven çıkma gibi eylemleri sınırlamalıdır. Bu gibi eylemler dizde kıkırdak erimesi problemin]]> Diz Kıkırdak Zedelenmesi https://www.kikirdak.gen.tr/diz-kikirdak-zedelenmesi.html Wed, 28 Nov 2018 20:46:21 +0000 Diz kıkırdak zedelenmesi, dizde bulunan kıkırdak zedelenmesi ağrılı ise bu bölgenin ağrılarının giderilmesi gerekir. Diz  kıkırdağının birçok sebeple zedelenmesi mümkündür. Aşınma gibi problemler dolayısı ile diz ekle Diz kıkırdak zedelenmesi, dizde bulunan kıkırdak zedelenmesi ağrılı ise bu bölgenin ağrılarının giderilmesi gerekir. Diz  kıkırdağının birçok sebeple zedelenmesi mümkündür. Aşınma gibi problemler dolayısı ile diz ekleminin yerleşiminde sıkıntılar yaşanıyor ise kıkırdak aşınması ile beraber normal bireylere oranla daha fazla problemler yaşanır. Diz kapağının dışa doğru olan yerleşim bozuklukları sebebiyle ön diz ağrısı ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Diz zedelenmesi çömelme esnasında, diz üstü oturmada, yokuş yukarı çıkma esnasında, merdivenleri inip çıkma gibi oluşumlarda aktivite bozukluklarına sebep olurken; vücuda binecek yükün artması ile diz bölgesinde zedelenmeler çoğalır. Bu aktivitelerin gün içinde birçok defa yapılmasıyla diz bölgesinde bulunan ağrılar çoğalırken; burada bulunan zedelenme sonucunda kıkırdak problemi çoğalır. Diz ekleminin içerisindeki yapılara plaka denilmektedir. Dizdeki plakalar zarar gördüğü zaman mekanik etkisiyle kıkırdak hasarı oluşturarak; bu bölgede zedelenmeler meydana getirebilir. Bu zedelenmeler kişide aşırı ağrı, hareket esnasında ağrı ve sızlama şeklinde görülebilir.

  Diz bölümünde bulunan kıkırdak zedelenmesinin belirtileri

  Kıkırdak ağrısının belirtileri arasında zonklama şeklinde ağrı, diz kapağından ses gelmesi, boşalma, yürüme esnasında kilitlenme, normal bulunduğu konumdayken şişlik gibi problemler gözlenebilir. Dizde bulunan zedelenme sonucunda ağrı ön tarafında batıcı şekilde yaşanabilir. Keskin ağrı hissedilen bu bölümde dizin oturma pozisyonunda uzun süre kalması halinde çoğalma olabilir. Çömelip oturmada, merdiven inip çıkma esnasında zorlanmalar yaşanabilir. Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkma sırasında ortaya çıkan ağrı veya sesler diz bölgesinde bulunan kıkırdağın zedelendiğini belirtir. Diz büküp doğrulurken ses gelmesi bu esnada ağrıların daha fazla yaşaması dizde bulunan kıkırdak zedelenmesinin daha fazla arttığının belirtisidir. Diz bölgesindeki kıkırdaktan ses gelmesi her zaman ağrıya sebep olmaz. Dizdeki  yükün fazla olması dizi kırma ve dizin tamamen bükülmesin de dizin üst kısmında ve ön kısmında ani gevşeme ile diz eklemlerinde boşalma hissi yaşanır. Kilitlenme gibi şikayetlerde sıklıkla diz kapağındaki kıkırdağın veya diz kapağının alt kısmındaki kıkırdaklarının zedelenmesi oluşabilir. Kıkırdaklarda bulunan lezyonlara bağlı olarak diz aralıklarında şişlikler ve hafif yaralanmalarda gözlenebilir. Doku zedelenmesi çoğalması ile oluşan problemlerin tedavisinde geç kalınması dizdeki bulunan tedaviyi zorlaştırır.

  Diz Kıkırdak Zedelenmesi
  Diz kıkırdak zedelenmesinin tanısı

  Dizdeki kıkırdak problemlerinin detaylı olarak önce hikayesinin dinlenmesi yapılır. Sonra filmler çekilerek diz kapağının eklem yerlerindeki bölümlerin düzgün olup olmadığı hakkında kesin bilgiler elde edilir. Dizin kapağı ve arka kısmının çekilen filmleri diz kapağının kıkırdaklarının kendi içerisinde düzgün hareket edip etmediğinin ortaya çıkmasını sağlar. Bazı durumlarda diz kapağında takılma gibi mekanik problemlerim vardır. Diz bölgesindeki şişme gibi durumlarda yapılacak başka testler ile kesinleşir. Dizde saptanan zedelenmenin azlığı veya çoklu burada uygulanan filmleri ile kesinleşir.

  Dizde kıkırdak zedelenmesinin tedavisi

  Dizdeki problemlerin kaynağının ne olduğu kesin olarak tanımlandıktan sonra kesin tanıyı koymak için artroskopiye başvurulur. Dizde bulunan kıkırdak zedelenmesinin tedavisine karar verdikten sonra, diz kapağının eklem yerlerinde uygun ilaç tedavi kullanılır. Diz kapağı normal yerleşim yerinde ise konservatif tedavi yanı sıra; istirahat, soğuk uygulama, diz kaslarını kuvvetlendirici egzersizler, antienflamatuar ilaç kullanımı, ağrı kesiciler, kıkırdağın güçlenmesini sağlayan ilaçlar kullanılması sağlanır. Kısaca zedelenmenin ilerlediği durumlarda diz kapağının yerleşim bozuklukla]]> Burun Kıkırdağı https://www.kikirdak.gen.tr/burun-kikirdagi.html Thu, 29 Nov 2018 10:59:29 +0000 Burun kıkırdağı, Yapısı esnek, sert ve beyaz bir dokudur. Yetişkin bir insan vücudunda burun, gırtlak ve kulakta kıkırdak kısımlar bulunur. Eklem yerlerinde de bulunur. Burun kıkırdağı, burnun bazı kısımlarının çatısı Burun kıkırdağı, Yapısı esnek, sert ve beyaz bir dokudur. Yetişkin bir insan vücudunda burun, gırtlak ve kulakta kıkırdak kısımlar bulunur. Eklem yerlerinde de bulunur. Burun kıkırdağı, burnun bazı kısımlarının çatısını yapar. Kıkırdak beyazımtırak renktedir, kemiğe göre daha az serttir. Buna karşılık oldukça bükülebilir bir yapıya sahiptir. İçerisinde kan damarı taşımaz. Hücreleri dokular arası sızıntılar ile beslenir. 

  Burun kıkırdağı saydam kıkırdaktır. Eklemlerin yüzeyini örten bir kıkırdaktır. Burun kıkırdağı çok hassas bir yapıya sahiptir. Sert bir temasta kolayca kırabilir veya zedelenebilir. Burnumuzdaki kıkırdak dokunun esnek ve bükülebilir olması nefes alıp vermemize yardımcı olur ve ağızdan alınan direk nefesin vereceği zararlardan korur. 

  Burun kıkırdağında eğrilik olmasına deviasyon denir. Deviasyon olan burunlarda en çok görülen rahatsızlık solunum bozukluğudur. Yeterli nefes alınmadığı zaman kişide sabah uyandığında ağızda kuruluk ve paslı bir tat bırakır. Solunumu yeteri kadar yapamayan burunda horlama hırıltısı da oluşur. Burun kıkırdağı eğri olan kişilerde ağızdan nefes alma daha çok gerçekleşir. Bu ağızdan nefes alma çoğaldığında kişide farenjit  olma olasılığı çok yüksek olur. 

  Burun Kıkırdağı
  Nefes almak için zorlanan burun da sinüzit ve kanamalara sebep olabilir. Burun kıkırdağı eğriliği ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğinden cerrahi müdahale olan ameliyatla 18 yaşından sonra olmasında fayda vardır. Ancak acil durumlar söz konusu olduğunda daha küçük yaşta da ameliyat olabilir.

  Yapılan ameliyat sonrası hasta rahat rahat nefes almaya başlar. Aynı zamanda burun kıkırdağı yapısının düzelmesi kişinin görsel güzelliğinin de olmasını sağlar. Çünkü yüzümüzde merkezde bulunan burun göz estetiği için çok önemli bir organımızdır.
  ]]>
  Kıkırdak Nakli https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-nakli.html Thu, 29 Nov 2018 12:16:32 +0000 Kıkırdak Nakli, iki şekilde yapılmaktadır. Kişinin yük binmeyen eklem kıkırdağı alınarak silindir şeklide kıkırdağın hasarlı olduğu bölgeye nakledilmesidir. Kıkırdak naklinin laboratuvar ortamında yapılması gerekmekte Kıkırdak Nakli, iki şekilde yapılmaktadır. Kişinin yük binmeyen eklem kıkırdağı alınarak silindir şeklide kıkırdağın hasarlı olduğu bölgeye nakledilmesidir. Kıkırdak naklinin laboratuvar ortamında yapılması gerekmektedir. Bu yöntemle hastadan biyopsi kullanılarak kıkırdak dokusu alınır. Kıkırdaklardan alınan dokular laboratuvar ortamında çoğaltılarak hastanın sıkıntılı kıkırdak bölgesine nakledilir. Bu tedavi şekli daha önceki tedavi şekillerine oranla daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir. Hastanın daha çabuk yürüme ve dizde ağrı, şişlik şikayetlerinde azalma olduğu da gözlemlenmiştir.

  Kıkırdak NakliKıkırdak Nakli Cerrahisi

  Kıkırdak nakli cerrahisinde başarılı ameliyatlar günümüzde mümkün hale gelmiştir. Kıkırdağın herhangi bir sebepten dolayı yaralanmasında kendi, kendini yenileme ve onarma gibi bir özelliği olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple kıkırdakta oluşan yaralanmalarda kıkırdak nakli yapmak dışında tedavi yöntemi olmadığı bilinmektedir. Kıkırdak yaralanmalarının ilerledikçe kıkırdakta kireçlenme başladığı kireçlenme ile birlikte hastanın sorun yaşadığı bölgeyi kullanamaması da görülmektedir. Bu tür durumlarda  kıkırdak nakli tamiri veya kıkırdak hücreleri ile çoğaltılan rejenerasyon teknikleri ile kıkırdak nakli yapılmaktadır.

  Mikrokırık yöntemi ile yapılan kıkırdak nakli zedelenen kıkırdağı temizleme işlemi ile başlanmaktadır. Temizlenen kıkırdak altında bulunan kemik dokuya delikler açılarak delikler açılırken kanama yapan bölgeye de kemik içerisinde bulunan kendi kök hücresinden yerleştirilerek kendi tamir dokusunun oluşturması sağlanmaktadır.  Kıkırdak naklinde kemik ve kıkırdaktan oluşan sağlıklı parçalar alınarak sorunlu olan kıkırdak dokuya nakledilmektedir. Kıkırdaktan alınan hücreler çoğaltılarak kıkırdak naklide gerçekleştirilmektedir. Hastanın vücudundan biyopsi yöntemi ile alınan kıkırdak dokudan alınarak alınan hücreler laboratuvarlarda çoğaltılmaktadır. Özel laboratuvarlarda çoğaltılan kıkırdak dokular daha sonra hastaya naklediliyor. Mikrokırık teknolojisinden önce eski yöntemde kıkırdağın kemik ile birleştiği yerden alındığından bozukluklar oluyor ve hastanın  şikayetlerinin olmasına yürüyüş sonrası şişlikler ve ağrılar görülüyordu. Eskiden kıkırdak nakli öncesi temizlik atroskopik ile temizleniyordu. Hastanın stabil olmayan dejenere bölgeleri alınarak ortaya krater sorunu çıkıyordu. Yeni geliştirilen cerrahi müdahale teknikleri günümüzde kıkırdak naklinin daha sağlıklı ve sorunsuz olduğunu göstermektedir.
  ]]>
  Burun Kıkırdak Eğriliği https://www.kikirdak.gen.tr/burun-kikirdak-egriligi.html Fri, 30 Nov 2018 06:41:11 +0000 Burun kıkırdak eğriliği, burun yapısında ön kısımda kıkırdak, arka kısımda kemikten meydana gelen bir yapı vardır. Buna burun kemiği ya da burun septumu adı verilir. Burun kemiği normalde tam ortada olmalı ve burnu sağ ve s Burun kıkırdak eğriliği, burun yapısında ön kısımda kıkırdak, arka kısımda kemikten meydana gelen bir yapı vardır. Buna burun kemiği ya da burun septumu adı verilir. Burun kemiği normalde tam ortada olmalı ve burnu sağ ve sol boşluklara eşit şekilde ayırmalıdır. Burun kıkırdak eğriliği ise bu yapıdaki eğrilikten kaynaklanır. İnsanlarda burun kemiğinde gerek doğumda, gerekse daha sonra çevresel etkenlerden kaynaklanan sağ ve sola kayma ya da kırılma gibi sorunlar olabilir. Burun kıkırdak eğriliği hafif derecede olabileceği gibi, hastalarda burun tıkanıklığına kadar gidecek derecede eğrilik olabilir. Septum eğriliği denilen bu sorun bazen dıştan bile fark edilecek durumdadır. Bazı kişilerde ise, dışarıdan her şey normal görünse de, iç kısımda kıkırdak eğriliği sorunu olabilir. Deviasyon denilen bu durum kendini çeşitli belirtilerle gösterebilir.

  Burun kıkırdak eğriliği belirtileri nelerdir

  Burun yapısındaki kıkırdak eğriliğinin en önemli belirtisi hastalarda burun tıkanıklığına neden olmasıdır. Hastalar bunu geceleri daha iyi fark edebilir. Genellikle horlama, geniz akıntısı, bağ ağrısı, erken yorulma, öksürme gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalar burundan nefes almakta zorlandığı için, solunan havanın nemi ayarlanamaz ve farenjit sorunu yaşanır. Ayrıca yeterince oksijen alınamadığı için, hastalarda ilerleyen dönemde kalp ve akciğer sorunları baş gösterebilir. Eğer hastaların bu hastalıkları varsa, tedavi olumsuz sonuçlar verebilir.

  Burun kıkırdak eğriliği teşhisi nasıl yapılır

  Hastanın muayenesi sırasında öncelikle belirtiler değerlendirilir. Burnuna aldığı darbeler, geçirdiği ameliyatlar sorgulanır. Burun kıkırdak eğriliğin hangi derecede olduğunu anlamak için, burun muayenesi detaylı şekilde yapılır. Gerekirse endoskopik muayene, BT gibi tetkikler yapılır. Bunlar burun kıkırdak eğriliği tanısı için yeterli olur.

  Burun Kıkırdak EğriliğiBurun kıkırdak eğriliği tedavisi nasıl olur
   
  Hastalarda düşük derecede kıkırdak eğriliği olması halinde, belirtilerin hastanın yaşam kalitesini bozacak derecede olmaması halinde herhangi bir tedavi uygulanmayabilir Fakat yakınmaların rahatsız edici derecede olması durumunda, bunun cerrahi girişimle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu operasyonlar yani burun ameliyatları rinoplasti ve septoplasti olarak iki türlü yapılır. Burun kıkırdak eğriliğinde septoplasti ameliyatı yapılmaktadır. Burun fonksiyonları bu operasyonla düzeltilir. Burun kıkırdak eğriliğinin düzeltilmesi için, burun kemik yapısı olgunlaşmalıdır. Bu erkeklerde yaklaşık 17-18 yaşlarında, kadınlarda da 15-16 yaşlarında tamamlanır. Çok gerekli olursa, kıkırdak eğriliğine erken yaşlarda da ameliyat yapılabilir. 

  Burun kıkırdak eğriliği ameliyatla 25-40 dakika içinde düzeltilebilir. Kıkırdaklar bazen burun içinden, bazen de dışarı alınarak düzeltilir. Ameliyatın rahat geçmesi için genel anestezi uygulanır. Operasyon burun içinden yapıldığı için görünür ameliyat izi de kalmaz. Bu ameliyat aynı zamanda sinüzit operasyonuyla birlikte de yapılabilir. Hastanın burun içine konulan tamponlar 2 gün yerinde kalır. Tamponların alınmasıyla birlikte, hastalar normal yaşamlarına dönebilirler.
  ]]>
  Kıkırdak Ameliyatı https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-ameliyati.html Fri, 30 Nov 2018 19:16:59 +0000 Kıkırdak Ameliyatı; Burun kemiği eğriliği yani deviasyon ameliyatı, burnun içerisinde yer alan, orta kısımdaki kıkırdak kemik duvarın eğikliğidir. Deviasyon problemi olanlar genel olarak nefes alamadıklarından dolayı, burun Kıkırdak Ameliyatı; Burun kemiği eğriliği yani deviasyon ameliyatı, burnun içerisinde yer alan, orta kısımdaki kıkırdak kemik duvarın eğikliğidir. Deviasyon problemi olanlar genel olarak nefes alamadıklarından dolayı, burun tıkanıklığından şikayetçidirler. Ayrıca burun kemiği eğriliği horlamaya sebep olduğu gibi, farenjite, sinüzite de sebebiyet verebilir. 18 yaşın üstünde olan kadın ve erkeklerin yaptırmasında sorun olmayan burun kemiği eğriliği ameliyatı, özel durumlar olduğu zaman, daha küçük yaşlarda yapılabilir.
  Doğal burun estetiği için, öncelikle doktorun önerilerine kulak verilmelidir. 1 hafta önceden kan sulandırıcı ilaçları kullanmamak gerekmektedir. Ayrıca sigara kullanımı söz konusu ise, burun kemik ameliyatı öncesinde ve sonrasında bir süre içilmemesi gerekmektedir. Kemerli burun ameliyatı lokal anestezi ve ya sedasyonla uygulanabilir fakat, hastanın rahat etmesi maksadıyla, genel anestezi tercih edilir.

  Kıkırdak AmeliyatıBurnun ön kısmındaki ile burnun sırtında yer alan desteği bozmadan burun içerisinde yer alan kıkırdak eğriliği, düzeltilir. Burun ameliyatı kapalı bir şekilde yapılır. Bazı durumlarda ise mesela, burun sırtında eğrilikliklerin olduğu durumlarda burun ucunun alt kısmından kesi yapılarak açık teknikle düzeltme işlemi yapılır. Burun kemiği eğriliği ameliyatı yarım saat ile bir saat arasında sürer.

  Burun kıkırdak ameliyatında tampon yerine, günümüzde slikon doyle spintler daha fazla tercih edilmektedir. Bunun sayesinde hastalar rahat bir şekilde nefes alıp vermekte ve ağrı acı veya kanama gibi bir durumla karşılaşmamaktadır.

  Burun kıkırdak ameliyatının ardından, burnun içinde bulunan splintlerin hava kanalları, spreyler yardımı ile açık tutulur. Silikon splintler en fazla iki gün sonra burundan çıkarılır. Hasta doktorun arzusuna göre, bir hafta boyunca haftada bir kez kontrole gider ve burun temizliği yapılır.

  ]]>
  Kıkırdak Zedelenmesi https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-zedelenmesi.html Sat, 01 Dec 2018 04:01:11 +0000 Kıkırdak Zedelenmesi ne kadar ileri yaşlarda görülse de yeni yeni ortaya çıkan vakalarla yirmili yaşlarda görülebilir. Bunun temel nedeni kişinin uzun süre sporla yürüyen yaşamını bırakması sonucu oluşan rahatsızlıktır. Kıkırdak Zedelenmesi ne kadar ileri yaşlarda görülse de yeni yeni ortaya çıkan vakalarla yirmili yaşlarda görülebilir. Bunun temel nedeni kişinin uzun süre sporla yürüyen yaşamını bırakması sonucu oluşan rahatsızlıktır. Kıkırdak Zedelenmesi deyince akla ilk olarak dizde var olan zedelenme gelir ve tıbbi kavram olarak kıkırdak zedelenmesi dizdeki zedelenmelerden bahsedilir. Kıkırdak zedelenmesi kemiklerde bulunu kıkırdağın zamanla yada uzun süren spor hayatı sonucu yumuşaması ve çatlakların oluşmasıdır. Bu çatlaklar zamanla sertleşir ve ağrılara neden olur. Bu tür sertleşmelerin olmaması için erken teşhis önemlidir.

  Kıkırdak Zedelenmesi az öncede bahsettiğimiz gibi uzun süren spor çalışmalarından dolayı oluşan kemik tembelliği ve sonucunda oluşan rahatsızlıktır. Bir diğeri ise yaşın getirdiği yıpranmadır. Bunun için çeşitli tedaviler bulunmaktadır fakat kişininde bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Bunlar genellikle fazla hızlı hareket etmemek, bulunan yerdeki eklemlerin birbirine sürtmemesini sağlamak için fazla hareket etmemek, uzun süre ayakta kalmamak gibi normal hayatta uyulması gereken koşullar vardır. Çünkü Kıkırdak Zedelenmesinin olduğu vakalarda kişi kendine dikkat etmezse bu süreçte yoğun ağrılar yaşanır.

  Kıkırdak zedelenmesinde tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Geç konulan tanı ve tedaviler kişinin yaşam standardını oldukça etkiler. Ve Kıkırdak zedelenmesi olan kişinin yaşam kalitesini düşürür. Tanıda uzman doktor röntgen ve detaylı bir şekilde MR çektirir Eğer hasta Kıkırdak zedelenmesinin bulunduğu doku ve çevresinde eğer şişlikler bulunuyorsa uzman doktor çeşitli testler yapmaktadır. Erken tedaviler oldukça hızlı bir tedavi süreci getirir. 

  Kıkırdak ZedelenmesiKıkırdak Zedelenmesinin tedavileri:
  • Artrskopi uygulanabilinir
  • Günlük ve düzenli egzersiz yapılmalıdır
  • Ağrı kesici kullanılmalı 
  • Antiinflamatuar kullanılmalıdır.
  ]]>
  Burun Kıkırdak Ameliyatı https://www.kikirdak.gen.tr/burun-kikirdak-ameliyati.html Sun, 02 Dec 2018 02:48:32 +0000 Burun kıkırdak ameliyatı, burun içinde tam ortada bulunan kıkırdak eğriliğinin düzeltilmesi yöntemidir. Burnun içerisinde önde kıkırdak ve arkada kemik bulunur. İdeal bir burunda kıkırdak tam ortada bulunur ve burundaki  sa Burun kıkırdak ameliyatı, burun içinde tam ortada bulunan kıkırdak eğriliğinin düzeltilmesi yöntemidir. Burnun içerisinde önde kıkırdak ve arkada kemik bulunur. İdeal bir burunda kıkırdak tam ortada bulunur ve burundaki  sağ ve sol boşluğu eşit uzaklıktadır. Sağlıklı bir vücut için burundan nefes alıp vermek çok önemlidir. Burun sadece nefes alıp vermeyi sağlamaz. Solunum sonrasında havayı nemlendirir ve koku almayı sağlar. Burun kıkırdağında oluşan en ufak bir deformasyon burunun tüm bu işlevlerini yitirmesine sebep olur. Bu deformasyonlar bazen doğuştan bazen de doğumdan sonraki yıllarda buruna alınan bir darbeden de kaynaklanabilir. Genelde büyüme sırasında ortaya çıkar. Çocukluktan erişkin yaşa geçiş aşamasında sağlık kontrolleri sırasında fark edilir. Hastalar genelde burun tıkanıklığından yakınır. Burundan yeterli nefesi alamayan hasta özellikle sabah uyandığında ağızda kuruluk hisseder. Uyurken bazı hastalarda horlama görülür. Solunumda burun işlevini yitirdiği için sürekli ağızdan nefes alınır. Bu durum ilerleyen zamanlarda burun kanamalarına bile yol açar. Hasta tüm bu sebeplerden dolayı burun kıkırdak ameliyatı olmayı tercih eder. 

  Burun Kıkırdak AmeliyatıAmeliyat Esnası

  Burun kıkırdak ameliyatı öncesi hasta mutlaka kan sulandırıcı ilaçlar kullanmalıdır. İlaç haricinde ameliyattan yaklaşık 8 saat önce bir şey yenilmemesi ve içilmemesi gerekir. Hastada kalp yetersizliği, yüksek tansiyon gibi hastalıklar bulunmadığı sürece ameliyat esnasında genel anestezi tercih edilir. Ameliyat açık yada kapalı teknik kullanılarak yapılır. Genelde kapalı teknik tercih edilir burun sırtında eğriliklerin olduğu durumlarda burun ucunun altından kesi yapılarak açık teknik kullanılır. Ameliyat süresi yaklaşık olarak 40-60 dakika arası değişir. Ameliyat esnasında burnun ön tarafındaki ve burun sırtındaki desteği koruyarak burun içerisindeki kıkırdak eğriliği düzeltilir. Burun orta duvarının her iki yanındaki zara benzeyen tabakaya mukoza denir. Mukozaya kesi yapılarak kıkırdaktan ayrılır. Daha sonra çıkıntılar traşlanır. Kimi zaman da bu işlemler dışarıda şekillenerek tekrar içeri konulur. Daha sonra kıkırdağın yeniden deformasyona uğramaması için burun içine düz kıkırdaklar konularak emilebilir dikiş atılır. Son olarak buruna tampon takılarak ameliyat sonlandırılır. Tamponlar ameliyat sonrası hastaya nefes alırken zorluk yaratabilir. Uykuda boğazı kurutabilir. Tamponu çıkarırken hastada ağrı ve kanama yaşanmasına sebep olabilir. O nedenle ameliyat sonrasında tüm bunların önüne geçebilmek için silikon tampon uygulanmalıdır. Bu tamponlar sayesinde hasta daha rahat nefes alırken ameliyatın etkileri hasta üzerinde hafifletilmiş olur. 

  Ameliyat Sonrası

  Burun kıkırdak ameliyatı sonrası hasta aynı gün hastanede istirahat eder. Ertesi gün rahatlıkla evine dönebilir. ameliyat sonrası silikon tamponlar üzerindeki deliklerden özel serum yada spreyler kullanılarak burun delikleri açık tutulmaya çalışılır. Burunda oluşabilecek kabukların azaltılması için nemlendirici damlalar kullanılabilir. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat sulu ve yumuşak gıdalar tüketilmemelidir. Hapşırmaya yol açacak baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır, Hapşırma hissi geldiğinde ağız açık tutularak hapşırılmalıdır. İlk günlerde burunda kanla karışık akıntı olacaktır. Burun ilk hafta sümkürülmemelidir. Burun deliğinin hemen yakınında kurumuş kan varsa ucu oksijenle ıslatılmış ince bir pamuk çubukla çıkarılabilir. Ameliyattan sonraki ilk 2 hafta hasta kendini yorgun hissetmeye devam edeceği için yorucu egzersizlerden kaçınmalıdır. Ağızdan nefes alıp verme sonucu dudaklarda kuruma gözlenebilir. Bunu önlemek için dudak nemlendiricisi yada vazelin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ameliyattan 3-4 hafta boyunca hasta haftada bir muayene edilir. Bu muayene esnasında doktor tarafından burun temizliği yapılır. Ameliyat sonrası burun açıklığı]]> Kıkırdak Kırılması https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-kirilmasi.html Sun, 02 Dec 2018 04:09:31 +0000 Kıkırdak Kırılması, Kıkırdak kırılması (Osteokondritis dissekans) eklem kıkırdağına bağlı bir parçadır. Bu parçanın koparak kıkırdakta ayrılmasıdır. Eklemlerin iç tarafında yer alır yani yük binme yüzeyinde oluş Kıkırdak Kırılması, Kıkırdak kırılması (Osteokondritis dissekans) eklem kıkırdağına bağlı bir parçadır. Bu parçanın koparak kıkırdakta ayrılmasıdır. Eklemlerin iç tarafında yer alır yani yük binme yüzeyinde oluşur kıkırdak kırılması. Kıkırdak eklem yüzeyinden koparak bir kemik parçası ile ayrılır sonucunda bu duruma ekler faresi adi verilen ve eklem içerisinde dolaşan cisim haline gelir. Bu durum en sık 10-20 yaşları arasında görülür bu tür vakaların yarıdan fazlası travma ile oluşmaktadır. Kopan kıkırdak parçanın yerinde kıkırdak olmayan krater kalır ve hasta da ağrı ve zaman, zaman şişlikler görülür. Eğer kırılan parça yerinden ayrılmamış ise kendiliğinden iyileşme görülebilmektedir bu durumda hastaya spor yasaklanmalıdır. Eklem kıkırdağı yük taşıyacak hareket sağlayacak özel bir yapıdır. Kemiklere yastık vazifesi gören ve eklemi oluşturan kıkırdak çeşitli nedenlerle hasar görerek kırılabilir. İlerleyen yaşla ve aşınma, eskime sonucunda kireçlenme olarak karşımıza çıkar. Kıkırdak kırılmasının geri dönüşü olamaz ilaç ve ardından cerrahi operasyon gerektirir. Kıkırdak kırığını yenilenmesi adına bir tedavi yöntemi yoktur. Kıkırdak kırıklığı olan hastalarda özellikle sporcularda fazla görülmekte bu gibi durumlarda hasarlı kıkırdak dışında kalan sağlam kıkırdak üzerinden kıkırdak yenileme tedavisi uygulanabilir. Kıkırdak kırıklığı özellikle erişkin insanlarda iyileşme yok denecek kadar az olmaktadır. Kıkırdak kırıklığında vücut diğer dokularda olduğu gibi kendini yenileyemez. 

  Kıkırdak kırılmalarının belirtileri

  En önemli belirtisi eklemlerde şiddetli ağrı olarak bilinir. Eklem bölgesinde kıkırdak sıvısının artması sonucunda şişlik meydana gelir. Bu şişlik dinlenmek ile geçebilir spor yapmaktan uzak durmak gerekir. Devamında eklemlerde sıkışma, kilitlenme ve takılma gibi şikayetlerde olmaktadır.

  Kıkırdak kırılmaları nedenleri

  Kıkırdak kırılmaları eklemlere alınan darbe sonucunda fazla görülür. Herhangi bir kaza sonucunda alınan darbeler ve spor karşılaşmalarında olabilir. Kıkırdak kırılmaları genellikle çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarını da beraberinde getirebilir. Omuz ve diz kapağı çıkmalarında çok görülen rahatsızlıktır.  Son olarak kıkırdağın beslenme bozukluğu sebebi ile de kıkırdak kırılması görülebilir.

  Kıkırdak KırılmasıKıkırdak kırılmalarında tanı 

  Kıkırdak kırıklığı olup olmadığını anlamak için ilk yapılacak olan röntgen çekilmesidir. Daha sonra doktor gerekli görmesi durumunda manyetik rezonans (MRG) çekilir. Çekilen MRG ile tanı her zaman konulmaya bilir bunun için hekim tarafından damardan eklem içerisine ilaç verilerek MR-artrografi isteyerek tam tanı konulur.

  Kıkırdak kırılmalarında tedavi

  Kıkırdak kırılmalarında öncelikle fizik tedavi yöntemleri, ilaç, glukozamin ya da ekleme hyalüronik asit denenebilir. Bunlar tedavi etmez ama reaksiyonu yavaşlatır. Kıkırdak kırılmalarının tedavisi cerrahi operasyondur. Kıkırdağa yönelik artroskopik veya açık cerrahi yapılır. Kıkırdak kırıklığı olan bölgeye mikrokırık yöntem uygulanarak bölgeye delikler açılır ve o bölgenin kan ile dolması sağlanır ve yeni kıkırdak doku oluşması beklenir. Son olarak kıkırdak doku nakli uygulanabilir.
  ]]>
  Kıkırdak Çeşitleri https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-cesitleri.html Mon, 03 Dec 2018 01:04:24 +0000 Kıkırdak Çeşitleri: Bir diğer adı da sentripom olan ve vücut üzerinde yarı taşıyıcı bir görevi olan kıkırdak, kemikten daha fazla esneyebilen ve yumuşak olan bir matrise sahiptir. Kıkırdak doku üzerinde damar yoktur v Kıkırdak Çeşitleri: Bir diğer adı da sentripom olan ve vücut üzerinde yarı taşıyıcı bir görevi olan kıkırdak, kemikten daha fazla esneyebilen ve yumuşak olan bir matrise sahiptir. Kıkırdak doku üzerinde damar yoktur ve kıkırdağın hücreleri bu matris sayesinde madde alışverişi yapmaktadır. Kıkırdak vücut üzerinde göğüs kafesinde, kulaklarda, burun ve boğaz ile omurlar arasındaki disklerde mevcut haldedir. Hiyalin, elastik ile fibröz kıkırdak olmak üzere ana kıkırdak çeşitleri toplamda üç tanedir. Kıkırdak doku kondrosit ile matrisin salgılanabilmesi ve bakımının sorumluluğunu üstlenen kondroblastları içerir. Matrisin içinde bulunan kontroblastlar olgun hale geldiklerinde ise lakuna isimli boşluklarda bulunan kondrositlere dönüşmektedirler. Kondrositlerin hemen çevresinde bulunmakta olan matris teritoryal matris olarak adlandırılır. Kıkırdak kalojen ile elastik liflere sahiptir.

  Kıkırdak ÇeşitleriKıkırdak Çeşitlerinin Özellikleri

  Üç farklı çeşit kıkırdak vardır ve bu kıkırdakların tamamı var oldukları yerin ihtiyaçlarına göre farklı özellik göstermektedirler.

  Hiyalin Kıkırdak: Bu kıkırdak çeşidinde kuru ağırlığının yaklaşık olarak yüzde kırk kadarını tip II kalojen oluşturmaktadır. En fazla rastlanan kıkırdak tipi hayalin kıkırdaktır ve hayalin sözcüğü cam sözcüğünden türemiş bir sözcüktür. Bunun sebebi ışığı çok az geçiren yani yarı saydam olan matrisidir. Hayalin kıkırdak hareketli olan eklemlerde mevcuttur. Bunun yanı sıra, vücutta bulunan kemiklerin iç kısmında kemikleşmenin merkezi olarak çalışacak şekilde mevcuttur. Ayrıca, büyük solunum yollarının duvarlarında da hayalin kıkırdak bulunmaktadır. bu büyük solunum yolları burun, gırtlak ile nefes borusudur. Hayalen kıkırdakta bazı hücreler birbirinden ayrılmazlar, bir arada toplanırlar. İkili ya da üçlü halde kalan bu gruplara izogen guruplar ismi verilmektedir ve bu durum mikroskop altında rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

  Elastik kıkırdak: Elastik lifler içeren elastik kıkırdağın bir diğer adı da sarı kıkırdaktır. Elastik kıkırdak kulağın kepçe kısmında ve gırtlak ile östaki borusu gibi bazı borularda mevcuttur ve bu borularda bulunan kıkırdak boruların devamlı açık olarak kalması görevini üstlenir. Hiyalin kıkırdak ile benzerlik gösteren elastik kıkırdağın hiyalin kıkırdaktan farkı ise tip II kalojenden başka matrisin içine dağılmış halde olan elastik yapıda lifleri de içermesidir ve bu durum dokunun daha sert olmasının yanı sıra, elastik olmasını da sağlamaktadır.

  Fibröz Kıkırdak (Fibrokartilaj): Hayalin kıkırdağa kıyasla çok daha fazla kalojen içermekte olan fibrokartilaj yani fibröz kıkırdak, özel tip bir kıkırdak olmaktadır. fibröz kıkırdak sert destek gerektiren ya da fazla oranda gerilme direnci gerektiren ortamlarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, omurgaların arasında bulunan disklerde, kalça ile penis kemiklerinin arasında, tendon ya da pigmentlerin kemikler ile birleştiği yerlerde de bulunmakta olan fibröz kıkırdağın karakteri yoğun kıkırdak ile hiyalin kıkırdak dokunun arasındadır.  

  ]]>
  Kıkırdak İltihabı https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-iltihabi.html Tue, 04 Dec 2018 00:09:37 +0000 Kıkırdak İltihabı; Perikondrit dış kulağı oluşturan, kıkırdağı çevreleyen ve aynı zamanda besleyen ve perichondirum adı verilen dokunun, bakteriyel biçimde ltihaplanmasıdır. En yaygın sebebi genel olarak travmadır. Kıkırdak İltihabı; Perikondrit dış kulağı oluşturan, kıkırdağı çevreleyen ve aynı zamanda besleyen ve perichondirum adı verilen dokunun, bakteriyel biçimde ltihaplanmasıdır. En yaygın sebebi genel olarak travmadır. Bunun dışında farklı sebeplerden de kaynaklanabilir. Bunlardan bazıları şunlardır;
  • Kulak kıkırdağı deldirme
  • Cerrahi travma
  • Spor gibi sebeplerle yaralanma
  • Yanık

  Dış kulak kıkırdağını deldirme sempatisi yaygınlaştığından bu yana, en yaygın perikondrit sebebi olarak görülmektedir. Perikondrit genel olarak çeşitli bakterilerden kaynaklanır ve bazı belirtilerle kendini gösterir. Bunlar;

  • Kızarma
  • Şişlik
  • Şiddetli ağrı
  • İltihap ve ya başka bir sıvı akıntısı 
  • Yüksek ateş
  • Kulak yapısında deformasyon 

  Kıkırdak İltihabıPerikondrit tanısı koymak oldukça kolaydır ve kulağın travma hikayesi ve enfeksiyon kapan bölgenin görünüşüyle alakalıdır. İlk başlarda selülit gibi bir görüntü verir. Perikondrit tedavisi genel olarak, antibiyotik tedavisini içerir. Enfeksiyonun seviyesine bağlı olarak, antibiyotikler, ağız yoluyla ya da damar yoluyla olarak reçete edilebilir. Ciddi durumlarda yara içinde iltihap ve başka sıvılar kaldığı zaman, ameliyat gerekli görülebilir. Cerrah, küçük bir kesi yaparak yara içindeki kalmış olan, irin ve diğer kalıntıları temizler. Bu işlemin ardından, antibiyotikler kesinlikle gerekli olacaktır. Enfeksiyon, kulağın bu derecede deforme olmasına sebep olacak kadar ciddiyse, kulağın bazı parçalarının alınması söz konusu olabilir. Bu durumda, kulağı yeniden eski görünümüne döndürmek için, plastik cerrahi yapılabilir.

  Bir kaza neticesinde yaralanma durumlarında, perikondrit engellenemez. Ancak, kulak kıkırdağını deldirmek de bu enfeksiyonun oluşma riskini fazlasıyla artırır. Birden fazla pirsing ve kıkırdak deliğinin de, kıkırdakta iltihaplanmaya sebebiyet vereceğini hatırlatmak gerekir. Perikondrit hastalık seyri kötü değildir. Enfeksiyon teşhis edildiği ve tedavi tam olarak uygulandığı sürece, tam anlamıyla iyileşme beklenir.

  ]]>
  Kulak Kıkırdak Şişmesi https://www.kikirdak.gen.tr/kulak-kikirdak-sismesi.html Tue, 04 Dec 2018 09:07:30 +0000 Kulak Kıkırdak Şişmesi, genellikle kulak bölgesinde enfeksiyon ya da iltihap olduğunu göstermektedir. Bunun dışında uzmanların efüzyonlu otitis media diye adlandırdıkları kulağı boğaza bağlayan östeki borusu iltihaplanmala Kulak Kıkırdak Şişmesi, genellikle kulak bölgesinde enfeksiyon ya da iltihap olduğunu göstermektedir. Bunun dışında uzmanların efüzyonlu otitis media diye adlandırdıkları kulağı boğaza bağlayan östeki borusu iltihaplanmalardan kaynaklı olabileceği de bilinmektedir. Kulak kıkırdağının şişmesi olarak bilinen diğer bir sebep dış kulak bölgesine su kaçmasından kaynaklı olabileceğidir. Dış kulağa su kaçması ve kulakta bakteri çoğalması sonucu kulak kıkırdağında şişlik, yanma ve kaşıntı görülebilir. Kulağa herhangi bir cismin kaçması sonucu otitis eksterna hastalığı da kulak kıkırdağında şişlik yapabilir. Kulak kıkırdak şişmesi son olarak kulağa takılan küpe ve deri hastalığı, egzama da neden olabilir.  

  Kulak Kıkırdak Şişmesi Nedenleri

  Kulak kıkırdağında şişlik kıkırdak dokuda iltihap olması bu dokudaki iltihabın nedenleri arasında kulağa takılan delici takıların takılması kulak ta meydana gelen yırtıklar ve kesiklerin enfeksiyon kapması. Kulağa yapılan estetik ve iç kulağa yapılan cerrahi operasyonlar kulak kıkırdağında şişliklere neden olabilir. Kulak çöpü kullanımı sonucu kulağın tahriş olması ve alerjik reaksiyon böcek ısırmaları kulak kıkırdağında şişlik yapabilir.

  Kulak Kıkırdak ŞişmesiKulak Kıkırdak Şişmesi Tedavi

  Kulak kıkırdağında şişen bölgeye öncelikle doktor tarafından bakılarak şişliğe iltihaplanma neden oluyor ise iltihaplı bölgenin boşaltılması ve antibiyotik ilaç tedavisi uygulanır. Doktor gözetiminde fiziksel müdahale yapılarak iltihap oluşan bölge kesilerek iltihap boşaltılır. Kulak kıkırdağı şişmesi durumunda kulak kıkırdak dokusunda bazı ölmeler gerçekleşir bu durumda ölü dokular cerrahi operasyon ile çıkartılır. Kulakta oluşabilecek enfeksiyonlara karşı antibiyotik tedavisi uygulanır.
  Eğer kulak kıkırdağı şişliği mantardan dolayı ise antimikotik ilaç uygulaması gereklidir. Kulak kıkırdağında şişlik enfeksiyon kapmaması için o bölgeye dokunulmamalıdır. Kulakta oluşan şişlik böcek ısırığı sonucunda olmuş ise böceğin ısırdığı bölgede böceğe ait bir parça var ise dikkatlice çıkartılır ve sabun ve bol su ile bölge yıkanarak buz uygulaması yapılmalıdır.
  ]]>
  Kulak Kıkırdağı Ağrısı https://www.kikirdak.gen.tr/kulak-kikirdagi-agrisi.html Wed, 05 Dec 2018 04:05:48 +0000 Kulak Kıkırdağı Ağrısı: Kulağın kıkırdak kısmında meydana gelen ağrıdır ve kulağın aşırı bir şekilde hassas olmasına sebep olmaktadır. böyle bir durumda kıkırdak üzerinde olabilecek herhangi baskıda Kulak Kıkırdağı Ağrısı: Kulağın kıkırdak kısmında meydana gelen ağrıdır ve kulağın aşırı bir şekilde hassas olmasına sebep olmaktadır. böyle bir durumda kıkırdak üzerinde olabilecek herhangi baskıda kulak kıkırdağı ağrısı daha da fazlalaşır ve kişinin dayanamayacağı bir şekle bürünür.

  Kulak Kıkırdağı AğrısıKulak Kıkırdağı Ağrısı Nedenleri

  Kulak ağrısına sebep olabilecek etkenler arasında en önemli sayılabilecek etkenlerden bir tanesi kulağın mikrop kapmasıdır. Özellikle de kulağın mikrop kapması ile birlikte kulağın kepçe kısmında oluşan iltihaplanmalar kulağın kıkırdak bölgesinde normalin çok daha üstünde ağrı olmasına sebep olur. Böyle bir durumda kulak kıkırdağı ağrısının yok olması için kulakta oluşmuş olan iltihabın bir an önce giderilmesi yani kurutulması gerekir. Bu iltihabın ertelenmesi ve bir an önce kurutulmaması halinde ise hastada ciddi olabilecek sağlık sorunları oluşabilir. Kulak kıkırdağında mevcut olan iltihap sebebiyle hastada yüksek ateş görülebilir. Bunun yanı sıra, kulağın kıkırdak sokusu aşınarak tahrip olabilir. Bu sebeple de ameliyat yöntemi ile kulağını aldırmak zorunluluğuna giren hastalar mevcuttur. Bu nedenle kulak kıkırdağı ağrısı çeken bir kimsenin hiç vakit kaybetmeden bir uzmana görünmesinde fayda vardır.  

  Özellikle de kış gibi soğuk mevsimlerde kulağı soğuktan koruması için takılan bereler kulağın kıkırdak yapısına büyük oranda baskı uygular. Bu sebeple de kulak kıkırdağında aşırı ağrı oluşmasına sebep olur. Bunun yanı sıra, kulağın kıkırdağına büyük oranda baskı uygulayan bu bereler kulakta kalıcı olabilecek ortopedik sıkıntıların da oluşmasına sebep olabilir. Bu tür konularda kişinin dikkatli davranması ve ihmalkar olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde bu durum kişinin uzun süreli olarak ve ciddi olabilecek sıkıntılar ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Kulak kıkırdağında oluşan ağrıların sebepleri her kişiye göre farlılıklar göstermektedir. Kişinin kulak kıkırdağında oluşan ağrının nedenini çözememesi halinde ağrının sebebini öğrenmek ve çözüm yolunu bulup uygulamak için yapması gereken şey bu alanda uzman olan bir doktor ile görüşmesi ve tanının ardından doktorun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanması ve tavsiyelerine uyması olacaktır. Geçmiş olsun…

  ]]>
  Kıkırdak Aşınması https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-asinmasi.html Thu, 06 Dec 2018 00:47:58 +0000 Kıkırdak Aşınması, Kıkırdaklar vücudumuzda bulunan kas ve kemiklerin birbirleri ile uyum içerisinde olmalarını ve faaliyet göstermesine yardımcı olan vücut için oldukça önemli bir göreve sahiptir. Hareket ve kas sistemi üz Kıkırdak Aşınması, Kıkırdaklar vücudumuzda bulunan kas ve kemiklerin birbirleri ile uyum içerisinde olmalarını ve faaliyet göstermesine yardımcı olan vücut için oldukça önemli bir göreve sahiptir. Hareket ve kas sistemi üzerinde kıkırdakların önemi ve yardımı çokta ciddiye alınmaz. Sağlıklı bir vücutta bulunan kıkırdaklarda sorun ve rahatsızlık yaşanmaz. Kıkırdaklar vücut üzerindeki işlevlerini kaybetmeye başladığında, yaşlılık dönemlerinde, yaralanmalarda, kazalarda, çarpmalarda ve oluşan kireçlenmelerde kıkırdak yapısında ciddi  sorunlar ortaya çıkacaktır. Kıkırdak ve menisküs zedelenmelerin de bir sporcunun spor hayatında zorlandığını ve aktif spor yaşamlarına son verdiğine şahit oluyoruz. Kıkırdaklarda aşınmalara ve kireçlenmelere sebep olan unsurlar; karpal tünel sendromu, artrit gibi ortaya çıkan eklem şikayetleri kıkırdaklarda kireçlenmelere ve aşınmalara neden olacaktır. Sağlıklı ve düzenli beslenmek kıkırdak yapısını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. 

  Omega-3 yağ asitleri içeren besinler kıkırdak yapısını güçlendirmek için oldukça önemlidir. Omega-3 yağı içeren zengin gıdalar kıkırdak dokusunda ve kıkırdak çevresinde sorunlara neden olan iltihabı temizleyici ve kurutucu etkiye sahiptir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan gıdalar; ceviz, balık ve somon gibi besinler omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin besinlerdir. Uygun miktarda alınan omega-3 yağ asitleri kıkırdak yapısında oluşan rahatsızlıklar için doğal bir çözümdür.

  Kıkırdak AşınmasıKıkırdak aşınması bitkisel tedavi

  Zerdeçal: Kıkırdak yapısında oluşan aşınmaların doğal tedavisinde zerdeçal oldukça faydalı olacaktır. Doğal şifa baharatı olan zerdeçal bitkisel tedavi için mükemmel bir seçimdir. Yemeklerde kullanılan toz zerdeçal kemikleri  ve kıkırdak yapısını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Eklemlerde görülen kireçlenmelerde zerdeçal çayı bitkisel tedavi olarak kullanılmaktadır. 

  Zencefil: Kıkırdak aşınmaların da zencefili Çin ve Hint gibi uzak ülkelerde bitkisel alanda yoğun bir şekilde kullanılmakta olan bir baharat türüdür. İltihap kurutucu ve sökücü özelliğinden dolayı zencefil kıkırdak dokusunda oluşan iltihabı ve deformasyonun önüne geçmektedir. 
  ]]>
  Kıkırdak Yumuşaması https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-yumusamasi.html Thu, 06 Dec 2018 10:44:10 +0000 Kıkırdak Yumuşaması, Kıkırdak yumuşaması uyluk ve kaval  kemikleri arasında bulunur. İç eklem ve dış eklem olmak üzere iki çeşittir. Bulundukları bölgeyi darbelere karşı korurlar. Eklemler üzerinde bulunan bütün kemikl Kıkırdak Yumuşaması, Kıkırdak yumuşaması uyluk ve kaval  kemikleri arasında bulunur. İç eklem ve dış eklem olmak üzere iki çeşittir. Bulundukları bölgeyi darbelere karşı korurlar. Eklemler üzerinde bulunan bütün kemikleri saran bir maddedir. Kıkırdak dizde bulunan iki kemik arasında taşıyan kıkırdak kuş yuvasını andıran kenarları yüksek iç kısmı ince bir yapıda olan menisküs adı ile bilinen kıkırdak yük ağırlığını eklemlere dağıtır. Gelen darbeleri bertaraf eder eklemi korur. Vücudun yükünü taşıyan kıkırdak yumuşaması sebepleri arasındadır. Aşırı yük taşıma işi ile ilgilenen insanlarda, çok fazla kilosu olan kişilerde, spor yapmakla diz eklemlerinin aşırı zorlanması sonucu kıkırdak doku yumuşaması oluşur. Kıkırdak eklemleri kemiğe bağlayan ve kemik uçlarını kaplayan parlak, kaygan yapılardır. Kıkırdak yumuşaması ciddiye alınması gereken durumdur çünkü diğer dokular gibi kıkırdak doku kendini yenileyemez. Kıkırdak yumuşaması kıkırdak dokularının yeterince beslenmemesi ve kıkırdak dokularının olduğu bölgelere aşırı ağır yük binmesi sonucunda oluşan deformasyonlar sonucunda oluşur.
  Kıkırdak Yumuşaması

  Kıkırdak yumuşamasına etki eden durumlar
  • Yapılan egzersizler
  • Kilo
  • Yaş
  • Tedavi süresi
  • Tedavi şekli
  Kıkırdak yumuşamasında sakınılması gereken durumlar
  • Uzun süre ayakta kalmak
  • Merdiven inip çıkmak
  • Bağdaş kurarak oturmak
  • Alaturka tuvalet kullanmak
  • İdeal kilo üzerinde olmak 
  Kıkırdak yumuşaması tedavisi

  Kıkırdak yumuşamasında yapılması gereken tedavi yöntemleri beş çeşit olarak uygulanmakta. En son çare olarak cerrahi operasyon düşünülse de kıkırdak yumuşamasının cerrahi operasyon öncesinde iyileşme sürecinde denenen tedavi yöntemleri olarak şunlar sıralanır.
  • Fizik tedavisi
  • Eklemler içerisinde bulunan sıvıyı enjektörle almak
  • Bölgeye buz uygulamak
  • Eklem içerisine hyalüronik asit iğnesi yapmak
  • Son çare olarak ta ameliyat 
  ]]>
  Burunda Kıkırdak Kayması https://www.kikirdak.gen.tr/burunda-kikirdak-kaymasi.html Thu, 06 Dec 2018 11:49:29 +0000 Burunda Kıkırdak Kayması, Önemli beş duyu organımızdan biri olan burnumuz nefes almak için temel solunum sistemi uzantısıdır. Bir başka görevi koku alma olan burnumuzun bu özelliği, teknolojik hiç bir cihaz ile taklit edi Burunda Kıkırdak Kayması, Önemli beş duyu organımızdan biri olan burnumuz nefes almak için temel solunum sistemi uzantısıdır. Bir başka görevi koku alma olan burnumuzun bu özelliği, teknolojik hiç bir cihaz ile taklit edilememektedir. Burnumuzun bu görevlerinin yerine getirirken sağlıklı çalışması önemlidir. Burun kıkırdak kaymaları burun yapısında nefes yolunun daralarak nefes alış verişin düzensiz ve yetersiz olmasına neden olur. Burun kıkırdak kaymasından kaynaklanan uzun süreli kısmi burun tıkanıklıkları çözüme kavuşturulmadığı zaman başka sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Burun kıkırdak kayması akademik sözlükte "deviasyon" olarak adlandırılır. Burun da deviasyon'un oluşumun çeşitli nedenleri vardır.

  Burun Kıkırdak yapısı,

  Vücudumuzun bir çok bölgesinde hayvansal bir doku olan sentripom yani kıkırdak doku bulunur. Kıkırdak dokular yarı taşıyıcı olarak görev yaparlar, yumuşak ve esnek bir yapıda olan bu dokularda damarsal yapı bulunmaz. Kıkırdak hücreleri mantilizyon (elektronik mantık devresi) denilen bir yöntemler veri alış verişi yaparlar. Vücudumuzda bulunan kıkırdakların değişik isimler de bir çok çeşitii vardır. Burun kıkırdak yapısı olan "hiyalin kıkırdak" vücudumuzda en sık karşılaşılan kıkırdak yapısıdır. Yarı saydam bir yapıya sahiptir.

  Burunda Kıkırdak KaymasıBurun Kıkırdak Kaymasının nedenleri
  • Burun da et büyümesi; en sık ortaya çıkan burun sorunudur. Tek taraflı ortaya çıkan et büyümeleri kıkırdak yapının simetrisinin bozulmasına neden olurken beraberinde tıkanıklığa neden olur. Burun çıkışana yakın alt etlerin büyümesi ile tıkanıklık yaşanırken, burun orta etinin büyümesi ile sinüzit ağrıları ve kronik sinüzit başlar. Burun arkası geniz etinin büyümesi ile bedenin savunma hücreleri enfeksiyonlara maruz kalarak adenoid doku yapısının büyümesine yol açmaktadır. Bu durum yine burnun tıkanmasına neden olur.
  • Burun üzerine düşme; özellikle çocukluk yaşlarında meydana gelen düşmeler sonucu burun kemiğinde kırık meydana gelir, burun kemiğine bağlı olan kıkırdak yapı kırık kemik uzantısı yönünde büyümeye devam eder, bu durumda yaş ilerledikçe eğrilik fark edilmeye başlar. Ergenlik yaşlarından itibaren kişide takıntı haline gelmeye başlayan kaymış burun kıkırdak dokusu genç yaşlarda nefes alış verişinde problem oluşturmazken ilerleyen yaşlarda nefes alınmasında güçlük çekilmesine neden olur.
  Burun kıkırdak kayması hastayı nasıl etkiler

  Burun sağ ve sol deliklerinden nefes alınırken delikler periyodik olarak genişler ve daralır. Nefes alma sırasında burun deliklerinden içeri çekilen hava vücut sıcaklığına uygun olarak ısıtılır, nemlendirilir ve burun kılları sayesinde filtre edilir. Burun kıkırdak kaymasının (deviasyon) fazla olduğu burun yapılarında burun tıkanıklığı meydana gelir. Hasta da uykusuzluk, stres ortaya çıkarak devamında yorgunluk, halsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. 

  Burun kıkırdak kayması nasıl tedavi edilir

  Sağlık ile ilgili her sorunda olduğu gibi burun sorunları ile ilgili ameliyatlarda en son çözüm olarak kullanılmalıdır. Eğer burun tıkanıklığı hastanın yaşam kalitesini gerçekten bozuyor ise ameliyat olunabilir. Deviasyon ameliyatı burun kıkırdak ve kemik yapısının düzeltilmesi için yapılan bir ameliyattır. Ameliyattan önce burun estetik olunup olunmayacağı da kararlaştırılmalıdır. Deviasyon ameliyatının ne getirip ne götüreceğini hekiminiz ile konuştuktan sonra ameliyat olunmalıdır. 

  Ameliyat çoğunlukla genel anestezi uygulanarak burun içinde kapalı olarak yapılmaktadır. Burun kıkırdak eğriliği düzeltilmesi için hekim tarafından eğrilik kesilmek sureti ile eğri doku çıkartılmaktadır. Hava kanalının açıldığı test edildikten sonra hastanın burundan hava almasını sağlayan delikli s]]> Kıkırdak Deldirme https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-deldirme.html Fri, 07 Dec 2018 04:50:30 +0000 Kıkırdak Deldirme, Kıkırdak; Kemikle birlikte iskeleti oluşturulan özel destek dokudur. Kemik kadar sert olmayan, esnek, damarsız, beyaz bir dokudur. Kıkırdak dokuda genellikle hücrelerin ikisi ta da üçü bir arada bulunur, d Kıkırdak Deldirme, Kıkırdak; Kemikle birlikte iskeleti oluşturulan özel destek dokudur. Kemik kadar sert olmayan, esnek, damarsız, beyaz bir dokudur. Kıkırdak dokuda genellikle hücrelerin ikisi ta da üçü bir arada bulunur, dölütte iskelet kıkırdaktandır. Dölüt büyüdükçe kıkırdak kemikleşmektedir, Sonunda kıkırdak kemik uçlarındaki kemikleşmiş katman plağında ve eklem yüzeylerinde bulunur. Erişkinlerde iskeletin kıkırdak bölümleri yalnız kaburga kemiklerinin uçlarında, kemiklerin göğüs kemiğiyle birleştiği yerdedir. İlkel ve üstün yapılı omurgalıların tüm iskeleti, erişkinlerin iskeletlerinin bir bölümü kıkırdaktan oluşur. Kıkırdak kemikleşme ve kireçlenmeye karşı duyarlıdır.Kıkırdaklar hücreler arası maddesinde bulunan tellerin yapılarına göre elastiki kıkırdak, saydam kıkırdak, telli kıkırdak, olarak üçe ayrılır.
  Nefes borusunun. Buna örnek nefes borusunda bulunan halkalar, eklem yerler ve kulaklar gösterilebilir. Konu başlığımız olan kıkırdak deldirme ise kulakla ilgili olan kısımdır.

  Kıkırdak Deldirme; Genellikle kulağa küpe takabilmek amacıyla yapılan tıbbi bir operasyondur. Kıkırdak deldirme işlemi için uygulanan farklı usuller bulunmaktadır. Bahsi edilen yöntemler arasında kişinin kendi başına bu tür işlemler için özel olarak tasarlanan delici setleri kullanmak ya da steril malzemelerin kullanıldığı medikal aletlerin bulunduğu özel ortamdır. Birçok insan için vazgeçilmez olan bir aksesuara unsuru olan küpeler için kulak deldirme işleminin yapılması gerekmektedir. Ancak kulak deldirmek olarak adlandırılan kıkırdak deldirmek işlemi gelişi güzel her yerde yapılmamalıdır. Bu nedenle bu işlem hakkında biraz olsa da bilgi sahip olmak büyük önem taşımaktadır.

  Kıkırdak DeldirmeDikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Günümüzde en sık tercih edilen usul kulak delme işlemi için özel olarak tasarlanan delme tabancası dır. Önceleri sadece bir doktorun kullanması amacıyla tasarlanan bu alet şimdilerde kuyumcularda ve mücevher satışı yapan mağazalarda kullanıldığı görülmekte. Farklı teknikler ile kıkırdak deldirmek işlemi yapılabilmektedir. Ancak en fazla dikkat edilmesi gereken konu iltihap bulaşma riski yüksek olduğundan sıhhi sağlığa uygun aletlerin kullanıp kullanılmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kanama ve pıhtılaşma gibi sağlık problemi yüksek olan diyabetik hastalığı olanlar, dermatolojik yönden hastalığı olanlar ve  bir takım nörolojik hastalığı olanlar deldirme işlemini yapmaları uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Ancak deldirmek isteyenler ise son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir. Sıhhi sağlığa uygun çalışma koşullarının olması kulağını deldiren birinden başka birine AIDS, hepatit B gibi mikrobik hastalıkların geçmesi önlenmiş olur. Bu nedenlerden dolayı kıkırdak deldirmek için bir sağlık kurumu veya yukarıda belirtilen hijyenik çalışma koşullarını uyulduğundan emin olunan bir yer tercih edilmelidir.

  Öneriler; Mecbur kalmadıkça delme işlemi sonrası küpeleri çıkarmayınız, bu sure içerisinde küpelerinize kulaklarınıza dokunmaktan kaçının. Takı için delinen kıkırdağın mikrop kapmaması için hijyene özen gösterilmelidir. Kulakları, küpeleri hatta dokunacağımız zaman ellerimizin dezenfekte edilmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Kulak memesinde açılan deliği temiz tutulmasına dikkat edilmeli, bunun için kulağın iki tarafını temizlenmeli. Kulaklara takılı küpeleri 180 derecelik yarım turlarla hem sağa hem sola çevrilmelidir. Küpeleri hiç çıkarmadan en az üç ay takılı kalmasına gayret etmeliyiz. Sabun, şampuan ve saç spreyi gibi maddelerle temas etmesi sonrası bol su ile durulanmalı. Delinme işlemi sonrasında şişlik ya da kızarıklık belirtileri olabilir. Bu normaldir, belirtilen sıkıntılar en fazla 48 saat sürmektedir. Eğer bu belirtiler durumun aksine sonlanmaz, kıkırdak bölgesinde iyileşmeyen yaralar oluşursa bir uzman doktora başvurun. Delik çevresinde hassasiyet artması, hoş olmayan k]]> Kıkırdak Doku https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-doku.html Sat, 08 Dec 2018 00:23:22 +0000 Kıkırdak doku, vücutta esnekliği olan, belli bir sertliğe sahip bağ dokusudur. Ancak kemikler kadar sert olmazlar. Oldukça dayanıklı, damarsız ve esnek yapıdadır. Kıkırdak doku bazı etkenlerden dolayı sertleşme ve kireçlenme Kıkırdak doku, vücutta esnekliği olan, belli bir sertliğe sahip bağ dokusudur. Ancak kemikler kadar sert olmazlar. Oldukça dayanıklı, damarsız ve esnek yapıdadır. Kıkırdak doku bazı etkenlerden dolayı sertleşme ve kireçlenme gibi etkilere maruz kalabilir. Kıkırdak doku hücreleri yaklaşık 15-20 mikron büyüklüğünde olur. Eklemlerin arasındaki sürtünmeyi azaltacak şekilde, eklem yüzeylerini örterler. Eğer kireçlenme gibi etkilere maruz kalırlarsa, kıkırdak dokuda bozulmalar meydana gelir. İskelette kulak ve burun gibi organlarda kıkırdak doku çatı vazifesi görür. Yapısı kemikten yumuşak olan kıkırdak dokunun rengi de beyazımsı olur. İçeriğinde kan damarları olmaz, bükülme özelliği bulunur. Beslenmesi dokular arasında meydana gelen sızıntılarla olur. Bir anlamda kıkırdak doku vücutta yarı taşıyıcı olan bir işlev görmektedir.

  Kıkırdak doku türleri

  Elastik kıkırdak: Bunlar vücuttaki sarı kıkrdaklardır. Kulak kepçesinde, gırtlak ve östaki borusunda bulunurlar. İşlevleri nedeniyle bölgelerin açık kalmasını sağlarlar. Hiyalin kıkırdak dokusu gibi bir yapıya sahip olsalar da, matris içine dağılan elastik liflerde içerirler. Bu elastik kıkırdak dokuya sertlik özelliği kazandırır ve aynı zamanda elastik olmasını sağlar.

  Hiyalin kıkırdak: Vücuttaki kıkırdakların çoğunluğu bu türdedir. Yarı saydam matrisi sayesinde ışığı geçiren özelliğe sahiptir. Hareketli olan eklemlerde bulunan kıkırdak doku bunlardır. Kemiklerde iç dokuda kemikleşme merkezi olarak yer alırlar. Ayrıca nefes borusu, gırtlak ve burun gibi solunum yolu çeperlerinde bu kıkırdak doku olur. Mikroskopik incelemede kıkırdaklardaki hücrelerin bir kısmının ikili, üçlü gruplaşma yaptığı rahatlıkla görülebilir. İzogen gruplar denilen bu yapılaşma hiyalin kıkırdakta görülür.

  Fibröz kıkırdak doku (Fibrokartilaj): Özel bir yapıya sahip olan bu kıkırdak doku, sert desteklenmeye gerek duyulan, yüksek gerilime gerek duyulan bölgelerde, kalçada, omurgaların arasındaki disklerde, pelvis kemikleri yüzeyinde, kemik ve tendon temas yerlerinde fibröz kıkırdak doku bulunur. Yapı itibarıyla hiyalin kıkırdak dokudan daha yoğun olurlar.

  Kıkırdak doku hastalıkları

  Kıkırdak doku hastalıkları kemikleşmeye neden olan ve kıkırdak dokuda büyümeye neden olan rahatsızlıklardır. Özellikle artrit, akondroplazi, koskokondritossurma gibi hastalıklar kıkırdak dokuyu olumsuz etkiler.

  Kıkırdak DokuKıkırdak doku kendini yeniler mi

  İnsanlarda yaşam süresinin uzaması, eklemlerdeki hiyalin kıkırdak dokunun işlevlerini zorlaştırmaktadır. Çünkü kıkırdak dokunun kendini yenilemesi oldukça zordur. Kıkırdak dokuda bulunan hücreler toplam kütlenin sadece % 1 kadarını oluşturur. Bu sayıdaki hücrelerinde yaşın ilerlemesiyle birlikte azalması kıkırdakların kendini yenilemesine engel olur. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle birlikte insanların kıkırdak dokuya olan ihtiyacı da artar. Bu nedenle herkesin genç yaşlarında kıkırdak dokuyu yıpratacak alışkanlıklardan vazgeçmesi, bu değerli dokuyu özenle kullanması gerekir. Kıkırdak doku kayıpları genellikle aynı pozisyonda uzun süreli kalma, fiziksel aktivitelerin azlığı gibi etkenlerden kaynaklanır.

  Kıkırdak doku sağlığı nasıl korunur

  Bunun için daha hareketli bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Dizlerdeki kas grupları düzenli egzersizlerle güçlendirilmeli, dizlerin taşıdığı yükün kaslar yardımıyla hafifletilmesi sağlanmalıdır. Bunun için faydalı olacak bacak kaldırma çalışmaları yapılmalıdır. Yüzme etkinliklerine ağırlık verilmeli, ayakkabı tercihlerine dikkat edilmelidir. İleri yaşlarda alkolden kaynaklanan kemik iliği ödeminden korunmak için, alkol kullanımına dikkat edilmelidir. Bu kıkırdak doku kaybına neden olan önemli bir etkendir. Kıkırdak sorunları diyabet ve kortizonlu ilaç kullanımı]]> Diz Kıkırdak Ameliyatı https://www.kikirdak.gen.tr/diz-kikirdak-ameliyati.html Sat, 08 Dec 2018 18:38:48 +0000 Diz kıkırdak ameliyatı, eklem yüzeylerindeki kıkırdak dokuda meydana gelen hasarın tedavisi için uygulanır. Kıkırdak doku eklem yüzeyinin hareketini kolaylaştıracak şekilde adeta yastık gibi eklem yüzeyini kaplar. Ancak çeşi Diz kıkırdak ameliyatı, eklem yüzeylerindeki kıkırdak dokuda meydana gelen hasarın tedavisi için uygulanır. Kıkırdak doku eklem yüzeyinin hareketini kolaylaştıracak şekilde adeta yastık gibi eklem yüzeyini kaplar. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı zaman içinde hasar görebilir. Kireçlenme olarak adlandırılan bu sorun, tıpta artroz, osteoartrit olarak tanımlanır. Bir anlamda kıkırdak eskimesi meydana gelir. Bu sorunun geriye dönüşü olmasa da, ilaç tedavileri ve ameliyatla diz kıkırdağı işlevini görebilecek düzeyde tedavi edilebilir. Ancak kıkırdaktaki bu eskimenin tamamen tedavisi olmaz. Bazen genç yaştaki kişilerde de, diz kıkırdağını yenileyecek tedaviler uygulanabilir. Diz kıkırdak ameliyatı özellikle genç yaştaki kişilerde, belirli bir bölgesi hasarlanan kıkırdağı düzeltebilir. Kıkırdak yaralanması daha çok dize alınan darbelerle, geçirilen kazalarla, sportif aktivitelerde oluşabilir. Kıkırdak yaralanmasına eşlik eden, menisküs ve çapraz bağlarda yaralanmada bulunabilir. Bu nedenle diz kıkırdak ameliyatı öncesinde hastadaki hasarın durumu belirlenmelidir.

  Diz kıkırdak ameliyatı öncesinde

  Kıkırdak hasarı durumunda, hastanın detaylı muayene edilmesi gerekir. Hasarın derecesinin belirlenmesi amacıyla görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Özellikle MR tetkiki kıkırdak doku hasarının teşhisinde en önemli yardımcıdır. Fakat bu yararlı olmazsa, Mr anjiyografi çekimi yapılabilir. Hastanın kıkırdak yaralanması şüphesi fazla olursa, tanı ve tedavi için artroskopi yapılabilir. Hastalarda yakınmalara neden olmayan kıkırdak hasarında, takip yolu tercih edilebilir. Ancak 1 cm den daha fazla olan hasarlarda, diz kıkırdak ameliyatı yapılması gerekir. Özellikle gençlerdeki kıkırdak hasarında ameliyat kararı alınır.

  Diz Kıkırdak AmeliyatıDiz kıkırdak ameliyatı nasıl yapılır

  Diz kıkırdağı hasarlarında hasarın derecesine göre farklı cerrahi yöntemler uygulanabilir. Diz kıkırdağına yönelik artroskopik ya da açık yöntemle cerrahi girişim yapılabilir.

  Mikro kırık yöntemi: Kıkırdak hasarı sınırlı ve 3 cm ebadından az olursa, diz kıkırdak ameliyatında bu yöntem kullanılır. Kıkırdakta hasarlı olan yer  temizlenir ve diz eklemine 5 mm aralıkta olan 1-2 mm derinlikte delikler açılır. Böylece kemik iliğinde bulunan kök hücrelere kadar inilebilir. Hasarlı yerdeki kan pıhtısındaki kök hücreleri, ortam uygun olursa kıkırdak gibi hücrelere dönüşebilir. Bu nedenle teknolojik gelişmelerle pıhtının bulunduğu yerde tutunmasını sağlayan, matriks denilen çatı implantları üretilmiştir. Genellikle kallojenden üretilen zar biçimindeki dokuların mikro kırık işleminden sonra, hasarlı kıkırdak dokusuna yapıştırılması mümkündür. Kıkırdak doku meydana gelinceye kadar, hastalar ameliyattan 6-8 hafta sonrasına değin koltuk değneği yardımıyla dikkatli şekilde ayağa kalkar. Ayrıca sürekli pasif hareket cihazı yardımıyla hasta kontrolü olarak hareket ettirilebilir.

  Artroskopik mikro kırık yöntemi: Bu yöntem hem uygun maliyetli, hem kolay bir yöntemdir. Tek diz kıkırdak ameliyatı sayesinde, artroskopi yapılabilir. Daha çok kıkırdak hasarı az olduğunda, bu yöntem kullanılır. Ancak bu yöntemin dezavantajı, kıkırdak dokuyu tamir eden dokunun kıkırdak benzeri bir doku olmasıdır. Bunun aynı kıkırdak gibi uzun zaman işlevini yerine getirmesi mümkün olmaz.

  Mozaikplasti yöntemi: Bu diz kıkırdak ameliyatı sırasında, diz ekleminden yük taşımayan alandan 6-8 cm çaplı, 15 mm boyundaki silindirik kıkırdak ve kemik parçaları alınarak, hasar gören yük taşıyan alana nakil yapılır. Bu yöntemin diz kıkırdak ameliyatı için kullanılması, hasarın 4 cm altında olmasına bağlıdır. Ameliyat artroskopik ya da açık cerrahi yolla yapılabilir. Avantajı ise, kıkırdak dokuya nakledilen dokunun gerçek olmasıdır. Dezavantajı ise, diz eklemindeki diğer alanın kendi dokusundan ayr]]> Kıkırdak Sıvısı Azalması https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-sivisi-azalmasi.html Sat, 08 Dec 2018 18:58:59 +0000 Kıkırdak sıvısı azalması, Vücudumuzun bütün yükünü çeken diz çok önemli bir organımızdır. Aşırı kilo veya ani hareket ya da çok hareketli bir yaşamdan sonra birden hareketsiz kalmamıza neden olabilir. Hayatımızı dev Kıkırdak sıvısı azalması, Vücudumuzun bütün yükünü çeken diz çok önemli bir organımızdır. Aşırı kilo veya ani hareket ya da çok hareketli bir yaşamdan sonra birden hareketsiz kalmamıza neden olabilir. Hayatımızı devam ettirmek gibi durumlarda dizde belirli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Dizde ortaya çıkan hastalıklar kişinin günlük hayatını olumsuz etkilemekte, birçok faaliyetlerden kişiyi uzak tutmaktadır.

  Dizde oluşabilecek en önemi hastalıklardan birisi de kıkırdak sıvısı azalmasıdır. Kıkırdak sıvısı dizdeki eklem kemiklerini birleştiren ara kısımda bulunmaktadır  Kıkırdak  sıvısı kemiklerin birbirine değerek aşınmasını önleyen çok önemli bir sıvıdır. Tıp dilinde kıkırdak sıvısına sinoviyal  sıvı adı verilmektedir. Kıkırdak sıvısı iki eklemin arasında bir kese içerisinde yer almaktadır. Dizdeki kıkırdak sıvısı bazı sebeplerden dolayı azalabilmekte ya da tamamen bitmektedir. Dizdeki kıkırdak sıvısı azaldığı takdirde dizdeki eklemlerde aşınma başlamakta daha da ilerlerse diz de şiddetli ağrılara sebep olmaktadır. 

  Kıkırdak Sıvısı AzalmasıKıkırdak sıvısı azalmasına bir çok faktör etki etmektedir. Bunlardan en önemlisi çok az su tüketmek, aşırı tuz kullanmak kıkırdak sıvısının azalmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında dizdeki damarlarda tıkanıklık olması da sıvının azalmasına sebep olabilmektedir. Kıkırdak sıvısı azaldığında tedavisi mümkünken tamamen tükenirse kıkırdak sıvısı yeniden oluşmaz. Bu sebeple çok dikkatli olmamız gerekir. dizde bulunan sıvı rahatsızlığında kilonun büyük önemi vardır. Bu sebeple aşırı kilolu olan diz problemi yaşayan kişilerin kilosunu vermesi halinde diz tedavisinin daha kolay yapılması sağlanır.

  Hayatımızda doğru egzersizler yaparak dizlerimizi koruyabiliriz. Bu egzersizlerin arasında tempolu yürüyüş, yüzme ya da merdiven inerek ve çıkarak farklı egzersizler yapabiliriz. Fakat kendinizi çok yormadan uzman bir doktora başvurarak bu konuda daha sağlıklı egzersizler uygulayabilirsiniz. Özellikle önemli bir husus dizdeki kıkırdak sıvısı dizde oluşan basınç sonucunda salgılanır. Bu sebeple hareketsizlikten kesinlikle kaçınmak gerekir. Belirli egzersizlerle sağlığımızı koruyabiliriz. Dizdeki kıkırdak sıvısını korumak için beslenmeye de çok dikkat etmeliyiz. Özellikle ilikli kemik kaynatılarak suyunun içilmesi çok faydalıdır. Çünkü ilikli kemik suyunda bol miktarda kalsiyum ve D vitamini bulunmaktadır. Bu şekilde dizdeki kıkırdak sıvısının salgılanmasını sağlayabiliriz.
  ]]>
  Burun Kıkırdak Eğriliği Ameliyatı https://www.kikirdak.gen.tr/burun-kikirdak-egriligi-ameliyati.html Sun, 09 Dec 2018 13:34:37 +0000 Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı, hastalarda burun tıkanıklığına neden olabilecek septum eğriliği sorununda uygulanır. Sıkça burun tıkanıklığı sorunu yaşayan kişilerin detaylı bir muayeneden geçirilerek, bunun burun k Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı, hastalarda burun tıkanıklığına neden olabilecek septum eğriliği sorununda uygulanır. Sıkça burun tıkanıklığı sorunu yaşayan kişilerin detaylı bir muayeneden geçirilerek, bunun burun kıkırdak eğriliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi gerekir. Bu sorun en fazla burun orta hattındaki kıkırdak ve kemik sapmasından yani septum deviasyonu denilen sorundan kaynaklanır. Bu durumda hastalara burun kıkırdak eğriliği ameliyatı yapılması gerekir. Burun kıkırdak eğriliği genellikle doğumda ya da sonradan buruna alınan darbelerle gelişir. Hastalarda özellikle nefes alma sorunlarına neden olursa, tekrarlayan sinüs iltihapları, baş ve yüz ağrısı, bronş, gırtlak iltihapları, orta kulak iltihabı, uyku apnesi gibi problemlere neden olursa, ameliyat yapılması kaçınılmaz olur. Ancak ameliyatın yapılması için, hastaların 18 yaşını geçmesi beklenir. Burun yapısındaki kıkırdak ve kemik dokular gelişimini bu yaşlarda tamamlar. Eğer acil bir müdahale yapılması gerekirse, daha önceki yaşlarda da ameliyat yapılabilir.

  Burun Kıkırdak Eğriliği AmeliyatıBurun kıkırdak eğriliği ameliyatından önce

  Bu ameliyatı olacak hastaların 10 gün öncesinden ibrufen, aspirin, E vitamini gibi ilaçları bırakması gerekir. Gerektiği takdirde parasetamol içeriği olan ağrı kesici ilaçlar doktorun onayıyla kullanılabilir. Eğer hastalar sigara ve tütün malzemeleri kullanıyorsa, bunlarında bırakılması gerekir. Çünkü bunların içeriğindeki nikotin kan dolaşımını olumsuz etkilediğinden, ameliyatın başarılı şekilde yapılmasına engel olur. Hastalar bu dönemde yara iyileşmesine iyi gelen C vitaminini kullanabilir. Hastalar hamile olursa, ameliyatın bu dönemde yapılmaması gerekir. Ameliyata girecek hastaların geceden itibaren yemek yemeyi kesmesi, su içmemesi gerekir.

  Burun kıkırdak eğriliği ameliyatı nasıl yapılır

  Bu ameliyata septoplasti ya da smr denilmektedir: Ameliyat sırasında bazı teknikler kombine edilerek uygulanır. Burun içinden gerçekleştirilen operasyonda, hemen iç kısımdan açılan 1-1,5 cm kadar dikey bir kesiden septum kıkırdağı üstündeki doku kesilir. Burun bölmesindeki eğri kısımdan ayrılan kıkırdak yapının fazlalık ve eğri olan kısımları çıkarılır ve tekrar şekillendirilir. Bu şekilde burun orta bölmesi şekillendirilir. Ameliyatta hedef orta duvarın düz hale getirilmesidir. Ardından dokunun mukozasının yapışması için, bölgeye dikiş yapılır, gerektiği takdirde nasal silikon bir kalıp yerleştirilir. Ameliyat sırasında hastanın solunumunu etkileyen burun etlerine de gereken müdahale yapılabilir. Çünkü burun kıkırdak eğriliğin de genellikle konka büyümesi sorunu da vardır. Eğer özel bir durum bulunmuyorsa, burun kıkırdak eğriliği ameliyatı genel anestezi kullanılarak yapılır. Bu hem hastalar açısından, hem de cerrah açısından önemli kolaylıklar sağlar.

  Burun kıkırdak eğriliği ameliyatından sonra

  Ameliyat tamamlandığında, hastalarda kanamaya karşı burun tamponu ya da silikon kalıp kullanılabilir. Genellikle tamponların çıkarılması ameliyattan sonraki 3-4 günde olur. Hastalar operasyondan sonra en erken 3 saat geçince su içebilir. Aksi halde bulantı ve kusma etkisi ortaya çıkar. Hastalarda tampondan kaynaklanan burun tıkanıklığı, pembe kırmızı sızıntı, hapşırma isteği, gözlerde sulanma, baş ağrısı gibi etkiler oluşabilir. Bunlar tamponlar çıkarılınca kendiliğinden kaybolur. Burundan gelen pembe sızıntı ameliyatın yapıldığı yerdeki pıhtılardaki sulanmadan kaynaklanır. Ancak kırmızı renkte bir kanama olursa, hastanın doktorunu bilgilendirmesi gerekir.

  Hastalar ameliyatta yutulan kan nedeniyle siyah abdest yapabilir, kahve telvesi gibi kusması olabilir. Ancak bu sürekli olmaz. Boğazda kuruluk, yanma, ağrı gibi etkiler görülebilir. Bu durumda sıvı alımına önem vermek ve boğazı nemlendirmek gereki]]> Kıkırdak Yırtılması https://www.kikirdak.gen.tr/kikirdak-yirtilmasi.html Sun, 09 Dec 2018 20:49:25 +0000 Kıkırdak Yırtılması, İnsanlar yaşamları esnasında birden fazla yaralanma türü ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yaralanma çeşitlerinin içinde en fazla karşımıza çıkan dizde oluşan yaralanmalardır. Dizde meydana Kıkırdak Yırtılması, İnsanlar yaşamları esnasında birden fazla yaralanma türü ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yaralanma çeşitlerinin içinde en fazla karşımıza çıkan dizde oluşan yaralanmalardır. Dizde meydana gelen yaralanmalarında hangi sebeple olduğuna göre farklı tipleri mevcuttur. En fazla meydana gelen dizdeki yaralanmalardan bir tanesi de kıkırdak yırtılması olmaktadır. Yaralanmanın hangi türde olduğunu bilmek bu yaralanmanın tedavisinin doğru bir biçimde yapılabilmesi için önemli olmaktadır.

  Kıkırdak Yırtılması Nedenleri

  Kıkırdak yırtılmasının bir diğer ismi de menüsküstür. Kıkırdak yırtılması dizde bulunan menüsküs yapısının yırtılması sebebi ile meydana gelmektedir. Aniden ortaya çıkan kıkırdak yaralanmasında iki tane temel neden vardır. Bu nedenler şunlardır;

  • Kıkırdak yırtılmasının ilk nedeni kıkırdağın çok fazla kullanılmasının sonucunda aşınmış olması ve eskimesidir. Bunun ardından kıkırdağın bakım olmadan kullanılması halinde ise kıkırdak parçalanması meydana gelmektedir. Bu tür bir kıkırdak yırtılması durumu genellikle 50 yaşının üstündeki kişilerde görülmektedir. 50 yaşının üstündeki bir kişinin dizinde bir hasar meydana gelmesi halinde topuklu ayakkabı giymekten sakınması gerekmektedir. Genellikle 50 yaşın üstünde olan kişilerde görülen patella etrafında bulunan kollajenin normalden düşük olması sebebiyle femura patella sürtünebilmektedir. Bu sürtünme ise kişide patellofemoral ağrı sendromuna sebep olabilmektedir. Bu durumdaki kişilerin yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınması ve bayır olan yerlere çıkıp bu yerlerden inerken fazla yükleme yapmaktan kaçınması gerekmektedir.
  • Kıkırdak yırtılmasının bir diğer nedeni de genellikle kişinin bu yırtığa sebep olabilecek kadar dizlerinin üzerine basınç yapmasıdır. Kıkırdak yırtılmasının en önemli sebepleri içinde kişinin kötü bir iniş yapmış olması ya da dizinde kötü bir burkulma olması yer almaktadır. Kıkırdak yırtılmasının görüldüğü kişilerin birçoğunda bağda hasar oluşması da görülmektedir. Kıkırdak yırtılmasının sebebi temas halinde olunan spor türleri, ani yaralanmalar, diz dönmesi ya da diz bükülmesi olabilmektedir.

  Kıkırdak YırtılmasıKıkırdak Yırtılması Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

  Dizde oluşan kıkırdak yaralanmalarının genelinde yırtılan kıkırdağın bulunduğu bölgede ağrı görülmektedir. Bunun yanı sıra şişmede görülebilir. Görülen bu belirtiler dönme, oturma veya güç gerektiren hareketlerin yapıldığı sırada daha fazla kötü bir hal alabilmektedir. Kıkırdak yırtılması dizde tutulmalar olmasına ve çekilmeler olmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, dizde kilitlenmede oluşabilmektedir. Dizdeki şişlik yırtılmanın ilk belirtisidir. En fazla görülen bir diğer belirti de hastanın eğilmesini ya da kalkmasını ve diz bükmesini zorlaştıran eklem kilitlenmesi durumudur. Diz yaralanması geçiren bir kişinin hiç vakit kaybetmeden bir uzman doktor ile görüşmesi gerekmektedir. Doktor hastadan muayenenin ardından röntgen filmi ya da MR çektirmesini isteyecektir. Bunların sonuçlarına göre hastanın dizinin daha çok zarar görmemesi için artroskopik cerrahi gerekli olabilmektedir. Bu cerrahi yöntemi ile serbest olarak yüzen parçacıkların veya düzenli olmayan kenarların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Kıkırdak yırtılmasının tedavisinin ardından hastanın dizini dinlendirmesi ve sakınması gerekmektedir. Ayrıca, dizde oluşan şişliklerin azalması amacı ile buz uygulaması hastanın daha erken iyileşmesi için yardımcı olmaktadır. Tedavinin ilk aşamasının ardından doktor tavsiyesi ile hasta sağlığının tekrar yerine gelmesi için bir iyileştirme ve fizik tedavi egzersizleri yapmalıdır.

  ]]>
  Diz Kıkırdak Aşınması https://www.kikirdak.gen.tr/diz-kikirdak-asinmasi.html Mon, 10 Dec 2018 03:46:23 +0000 Diz kıkırdak aşınması, diz vücuttaki hareketler için oldukça önemli olan, en büyük eklemdir. Dizde stabilirliği yan ve çapraz bağlar sağlamaktadır. Diz eklemi içindeki uyluk ve kaval kemiğini çapraz bağlar birlikte tutar. D Diz kıkırdak aşınması, diz vücuttaki hareketler için oldukça önemli olan, en büyük eklemdir. Dizde stabilirliği yan ve çapraz bağlar sağlamaktadır. Diz eklemi içindeki uyluk ve kaval kemiğini çapraz bağlar birlikte tutar. Dizi bükük olduğunda ve düz halde sabit olmasını bu sağlar. Öndekine ön çapraz bağ, arkadakine ise arka çapraz bağ adı verilir. Vücuttaki yükün taşınmasını sağlayan dizin problemleri arasında, diz kıkırdak aşınması da bulunmaktadır. Yük taşıyan dizde en önemli sorunlardan biri budur. Bu durum vücudun hareketlerini direkt olarak etkiler.

  Eklem hastalıkları artrit ve artroz olarak değerlendirilir. İltihaplı olan eklem hastalıkları artrit olarak adlandırılır. Artroz ise eklemlerdeki aşınmayı ifade eder. Genellikle 60 yaşından büyük kişilerde görülen artroz, daha erken yaşlarda nadiren görülür. Bu durum şiddetli eklem ağrılarının oluşmasını sağlar. Bunun nedenleri arasında, fazla kilo, hareket azlığı, vücut ağırlığının bir yana yüklenmesi gibi sonradan olan etkenler ile doğuştan genetik yatkınlık gibi etkenler bulunur.

  Diz kıkırdak aşınması (Artroz) nasıl olur

  Bu sorunda diz eklemindeki kemik uçlarını sürtünmeden koruyan kıkırdak aşınır. Bu uçlarda normalde yumuşak ve elastik kıkırdak kılıf olur. Devamlı yük taşıyan eklemdeki kıkırdakların pürüzlenmesini ve elastik yapısını azaltır. Bu etkiyle kıkırdaklar incelir ve kırılgan bir hale gelir. Eğer kıkırdak tam aşınırsa, kemiklerde sürtmeye başlar. Bu kişide ağrılara ve hareketlerde azalmaya yol açar. Ayrıca iltihap yapan etkenlerde eklem sıvısına karışır ve eklem kapsülü şişerek iltihap gelişir.

  Artroz dizde oldukça etkili olur. Bunun dışında bel ve kalça eklemini etkiler. Diğer eklemlerde de görülebilir. Yaşın ilerlemesi risk olsa da, bazen gençleri de etkilediği olur. Meslek gruplarının bazılarında da, diz kıkırdak aşınması daha fazla görülür. Ayakkabı seçimine dikkat etmeyenlerde, tek taraflı yük taşıyanlarda da kıkırdak aşınması meydana gelir. Kıkırdakların bir kere aşınması halinde, bunun tamiri mümkün değildir. Kıkırdak doku yeniden kendini oluşturamaz.

  Diz Kıkırdak AşınmasıDizde kıkırdak aşınması teşhisi nasıl yapılır

  Hastalarda yakınmalar dinlenerek, fiziki muayene yapıldığında diz kıkırdak aşınması sorunu kendini gösterir. Daha sonra yapılacak laboratuvar tetkikleri, röntgen çekimi hastaya tanı konulmasında yardımcı olur. Gerekirse biyopsi ve artroskopi yapılabilir.

  Diz kıkırdak aşınması tedavisi nasıl yapılır

  Hastaların bilinçli olarak egzersiz yapması, kıkırdak aşınmasını yavaşlatabilir. Ancak egzersizlerin eklemi zorlamaması gerekir. Hareket eklemlerin beslenmesini sağlayarak, metabolizmasını destekler. Eklemlerdeki kıkırdak dokuya hafif baskı uygulanması, damar yapısı olmayan kıkırdakların beslenmesine yardımcı olur. Hareketlerin aynı basınçta olması eklemler için yararlıdır.

  Diz kıkırdak aşınması tedavisinde fizik tedavi uygulamaları da başarılı şekilde uygulanır. Ekleme fazla yük bindirmeden yapılan hareketler sayesinde, diz eklemi etrafındaki kaslar güçlenir ve desteklenir. Masaj uygulanarak bölgedeki kan dolaşımı düzenlenir. Bunlar eklemdeki hareket yeteneği azalmış alanların gevşemesini sağlar. Ağrılar içinde soğuk uygulama yapılır.

  Tedavide beslenmeye de dikkat edilmelidir. Çünkü kilonun fazla olması, kıkırdağın aşınmasını hızlandırır. Bu yüzden kilo kontrolü yapılması önemlidir. Eğer kıkırdak aşınmasın eşlik eden iltihaplanma da olursa, E vitamini, omega 3, midye ekstreleri, enzimlerde diyette yer almalıdır. Bunun yanında hastaların alkolden, kafein içeren içeceklerden uzak kalması gerekir.

  Diz kıkırdak aşınması tedavisinde ilaçların ve cerrahi girişiminde yeri vardır. Artroskopi sayesinde eklem incelemesi yapılır. Bu sırada]]> Dizde Kıkırdak Yumuşaması https://www.kikirdak.gen.tr/dizde-kikirdak-yumusamasi.html Mon, 10 Dec 2018 17:40:54 +0000 Dizde kıkırdak yumuşaması, uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında bulunan menteşe biçimli eklemin içindeki yüzeyleri örten eklem kıkırdağının yumuşaması olarak tanımlanabilmektedir. Daha çok sporcu hastalığı olar Dizde kıkırdak yumuşaması, uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında bulunan menteşe biçimli eklemin içindeki yüzeyleri örten eklem kıkırdağının yumuşaması olarak tanımlanabilmektedir. Daha çok sporcu hastalığı olarak biliniyor olsa da gençlerin yanı sıra orta yaşın üzerindeki kişilerde de görülen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  Dizde kıkırdak yumuşaması kişinin dizlerinde kükürdeme olmasıyla tanı koyulabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu tanı koyulduğu zaman hastaya osteoarthritis diz egzersizlerinin verildiği ve kıkırdakların güçlenmesine olanak sağlayacak ilaçların kullanılması gerektiği görülebilmektedir. Bu kişilerin kıkırdak dokusunda meydana gelen yumuşamanın bir anda iyileşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

  Uzun süre yüründüğü zaman dizin kıvrılması durumunda ya da ayaktayken ayağa yüklenilmesi durumlarında ağrı oluşması söz konusu olabilmektedir. Dizde Kıkırdak YumuşamasıDizde kıkırdak yumuşaması durumunda kişide sanki dizinde bir şey birikmiş hissi oluşabilmektedir. Böyle sorunlarla karşılaşmanız durumunda belirtilen tedavi yöntemlerinin kullanılması ve egzersizlere devam edilmesinin yanı sıra dizlikler kullanarak yürüyüş ve koşu yapmak doğru olacaktır. Antienflamatuar kremlerin kullanılması gerekebilmektedir. Ayrıca bir sıcak bir soğuk su uygulanarak şoklama yapılması da büyük bir önem taşımaktadır.
  ]]>
  Dizdeki Kıkırdak Aşınması https://www.kikirdak.gen.tr/dizdeki-kikirdak-asinmasi.html Tue, 11 Dec 2018 06:29:02 +0000 Dizdeki kıkırdak aşınması, Diz vücudumuzdaki en büyük hareket organımızdır. Dizin yapısı gereği sabit durmasını sağlayan çapraz bağlar ve yan bağlardır. Bu bağlar adeta bir halat gibi iki eklemi birbirine bağlar ve hem Dizdeki kıkırdak aşınması, Diz vücudumuzdaki en büyük hareket organımızdır. Dizin yapısı gereği sabit durmasını sağlayan çapraz bağlar ve yan bağlardır. Bu bağlar adeta bir halat gibi iki eklemi birbirine bağlar ve hem diz de olması gereken sabitliği sağlayarak dizi korur.
  Vücudun ağır yükünü taşıyan diz birçok sorunla karşı karşıya kalır. Özellikle dize binen yükün artmasıyla kıkırdak aşınması dediğimiz sorun ortaya çıkar. Eklem uçlarında İki kemiğin birleştiği yerde bağlantıyı sağlayan kaygan ve parlak bir yapının adına kıkırdak denir. Kıkırdak eklem sıvısından ve eklem kemiğinden beslenerek yapısını korur. Kıkırdakta  ortaya çıkan sorunlar kişinin hareketini engellemeye başlar.

  Dizde kıkırdak aşınmasının nedenleri

  Halk dilinde kireçlenme olarak bilinen kıkırdak aşınması tıp dilinde eklem hastalıklarında biri olan Artroz olarak adlandırılır. Dize binen ağır yük sonucu kıkırdaklar elastik olan yapısını zamanla kaybetmeye başlar kıkırdaklar zamanla incelerek daha bir kırılgan yapıya dönüşür. Kıkırdakdaki aşınma daha da ileri safhaya ulaşırsa aradaki kıkırdak tamamen yok olarak kemikler birbiri ile sürtünmeye başlar. Bunun sonucunda hastalık daha da ağırlaşır. Eklemde ciddi ağrılar başlayarak hareketlerde büyük oranda azalma olur. Hastalık tedavi edilmezse eklemde şişmeye ve iltihaplanmaya yol açar.

  Dizdeki kıkırdak aşınması yaşa bağlı olarak da değişir. Genellikle yaşlılarda gençlere oranla daha sık kıkırdak aşınması görülmektedir. Kimi zaman ise kişinin yaptığı işe göre bu hastalığa yakalanma riski artmaktadır. Özellikle inşaat sektörü gibi ağır işlerde çalışan kişilerde dize ağır yük bindiği içi dizde kıkırdak aşınması rahatsızlığı görülmektedir. Kıkırdak bir defa zarar görürse yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Bu konuda kişilerin dikkatli olmasında fayda vardır. Dizdeki herhangi bir rahatsızlıkta  derhal bir uzmana başvurarak sorunun ne olduğunun ortaya konulması erken teşhis açısından önemlidir.Dizdeki kıkırdak aşınması kan tahlilleri ve çekilen röntgenin sonucunda tanı konularak gerekli tedavi başlatılır.

  Dizdeki Kıkırdak AşınmasıDizdeki kıkırdak aşınması tedavisi

  Dizdeki kıkırdak aşınmasında tedavi olarak yapılacak egzersizlerin de önemli bir yeri vardır. Dizi fazla zorlamadan kıkırdağın beslenmesini sağlayacak egzersizler yapılmalıdır. Örneğin düz yolda yürümek ve yüzme hareketleri çok faydalıdır. Önemli olan kıkırdağa zarar vermeyecek sakin ve ritimli egzersizler yapılabilir. Dize baskı uygulayacak yoğun ve hareketli egzersizlerden uzak durulmalıdır. Uzun süreli yürüyüşlerin ve dizlerin büyümesini gerektiren hareketlerden kaçınmak gerekir.

  Sağlıklı beslenerek ve aşırı kilolardan uzak durarak eklemlerimizi koruyabiliriz. Unutmayalım kilo arttıkça eklemlerimize binen yükte artacaktır. Bu da kıkırdak aşınmasına sebep olacak vereceğimiz her kilo eklemlerimizi daha da rahatlatarak oluşabilecek hastalıklarda bizleri koruyacaktır. Ayrıca fizik tedavi ile eklemlere faydalı olması sağlanır. Yapılan uygulamalarla özellikle eklem bölgesinde bulunan kaslar güçlendirilmekte, kan dolaşımı sağlanması ile eklem hareketliliği kolaylıkla sağlanmaktadır.
  ]]>